Search

Kommunalt självstyre, demokrati och individuell autonomi

PublicationArticle (without peer review)
Autonomi, Demokrati, Företagandets villkor, Gissur Ó. Erlingsson, Jörgen Ödalen, Kommun

Abstract

Föreliggande artikel utgör upptakten till en sådan utredning. Vi avser att blottlägga den teoretiska kopplingen mellan demokrati och rätten till ett starkt, grundlagsskyddat lokalt självbestämmande. Grundidén är att ett och samma värde, individuell moralisk autonomi, utgör den normativa grundbulten för såväl demokrati som rätten till lokalt självbestämmande. Konsekvensen av argumentet som vi förfäktar är lika enkel som uppenbar: Om man betraktar sig som demokrat, måste man även försvara rätten till starkt lokalt självbestämmande.

Erlingsson, G.Ó. & Ödalen, J. (2008). ”Kommunalt självstyre, demokrati och individuell autonomi”. Tidskrift för politisk filosofi, 12(2): 35-52.

Based on content

Den politiska basorganisationens framtid
Article (with peer review)Publication
Erlingsson, G.Ó. & Ödalen, J.
Publication year

2009

Abstract

Two main arguments are presented in this article. First, when alternatives for the future of local government is debated, two questions need to be addressed simultaneously: (a) ”how many and how big municipalities ought we have?”, and (b) “how strong and well secured ought the principle of local self government be in the constitution?”. Second, by using these questions as guides for the analysis, we argue that there are instrumental reasons to guarantee a strong local self government in the constitution. However, such a reform needs to be complemented by a politically neutral body of regulations that, under given conditions, secures geographically concentrated minorities a right to secede.

Den politiska basorganisationens framtid
Artikel (med peer review)Publication
Erlingsson, G.Ó. & Ödalen, J.
Publication year

2009

Abstract

Two main arguments are presented in this article. First, when alternatives for the future of local government is debated, two questions need to be addressed simultaneously: (a) ”how many and how big municipalities ought we have?”, and (b) “how strong and well secured ought the principle of local self government be in the constitution?”. Second, by using these questions as guides for the analysis, we argue that there are instrumental reasons to guarantee a strong local self government in the constitution. However, such a reform needs to be complemented by a politically neutral body of regulations that, under given conditions, secures geographically concentrated minorities a right to secede.

Kommunalt självstyre, demokrati och individuell autonomi
Artikel (utan peer review)Publication
Erlingsson, G.Ó. & Ödalen, J.
Publication year

2008

Abstract

Föreliggande artikel utgör upptakten till en sådan utredning. Vi avser att blottlägga den teoretiska kopplingen mellan demokrati och rätten till ett starkt, grundlagsskyddat lokalt självbestämmande. Grundidén är att ett och samma värde, individuell moralisk autonomi, utgör den normativa grundbulten för såväl demokrati som rätten till lokalt självbestämmande. Konsekvensen av argumentet som vi förfäktar är lika enkel som uppenbar: Om man betraktar sig som demokrat, måste man även försvara rätten till starkt lokalt självbestämmande.

Show more