Search

Komparativa fördelar och arbetsdelningsvillkoret

PublicationBook chapter
Arbetsdelning, Företagandets villkor, Komparativa fördelar, Richard Johnsson, Skatter, Värdighet

Johnsson, R. (2004). ”Komparativa fördelar och arbetsdelningsvillkoret”, in Karlson, N., Johansson, D. & Johnsson, R. (Eds.). Skatter och värdighet. Stockholm: Ratio.

Based on content

Road Wear and the Kilometre Charge
Article (with peer review)Publication
Johnsson, R.
Publication year

2005

Abstract

This paper investigates the effects of a re-introduction of a distance-related charge on heavy trucks in Sweden. The kilometre charge is set to cover the annual road maintenance costs and is calculated for 10 different truck and trailer configurations. Three scenarios are simulated in a CGE model of Sweden: (i) the charge alone is imposed; (ii) the charge is imposed while the sum of the annual Eurovignette charge and the annual vehicle tax is lowered to the minimum level set by the European Union; and (iii) as in the former but with twice the level of the kilometre charge. The results imply that the charge leads to significantly reduced road wear although it appears that most of the reduction stems from reduced trucking activity and not from substitution towards less damaging trucks. Extensive substitutions towards other modes take place and only between 56 and 78 per cent of the ex ante statically predicted amount of tax revenue could actually be expected to be collected once the charge is imposed. The effects seem to cancel out on aggregate.

Road Wear and the Kilometre Charge
Artikel (med peer review)Publication
Johnsson, R.
Publication year

2005

Abstract

This paper investigates the effects of a re-introduction of a distance-related charge on heavy trucks in Sweden. The kilometre charge is set to cover the annual road maintenance costs and is calculated for 10 different truck and trailer configurations. Three scenarios are simulated in a CGE model of Sweden: (i) the charge alone is imposed; (ii) the charge is imposed while the sum of the annual Eurovignette charge and the annual vehicle tax is lowered to the minimum level set by the European Union; and (iii) as in the former but with twice the level of the kilometre charge. The results imply that the charge leads to significantly reduced road wear although it appears that most of the reduction stems from reduced trucking activity and not from substitution towards less damaging trucks. Extensive substitutions towards other modes take place and only between 56 and 78 per cent of the ex ante statically predicted amount of tax revenue could actually be expected to be collected once the charge is imposed. The effects seem to cancel out on aggregate.

Working Paper No. 59. Entreprenörskap och egenfinansiering — om den privata förmögenhetsbildningens teoretiska och praktiska betydelse för entreprenörskapets omfattning
Working paperPublication
Johnsson, R.
Publication year

2004

Published in

Ratio Working Paper

Abstract

Egenfinansieringen har stor betydelse för om människor ska ta steget till att bli entreprenörer. Det har fastslagits i en rad empiriska studier och ett välkänt forskningsresultat. Det är emellertid inte lika klart hur den teoretiska förklaringen till detta empiriska samband ser ut. De teorier som genom åren har framförts har snarast lett till slutsatsen att frågor runt entreprenörskapets omfattning är frikopplade från egenfinansieringen. Syftet med denna uppsats är att klargöra och renodla de teoretiska argumenten för varför egenfinansieringen spelar en så viktig roll och att klargöra hur hindren för egenfinansiering av entreprenörskapet ser ut. Det avgörande teoretiska argumentet är att det alltid kommer att finnas informations-, perceptions-, tolknings- och utföranderelaterade problem som gör sig gällande så snart entreprenören söker extern finansiering. De samlade empiriska och teoretiska argumenten visar därför på egenfinansieringens avgörande betydelse för entreprenörskapets omfattning. Hindren för egenfinansiering av entreprenörskapet kan allmänt sägas falla i två kategorier, (1) hinder för att bygga upp en förmögenhet respektive (2) hinder för en befintlig förmögenhets bevarande. Resultaten har viktiga policyimplikationer.

Show more