Search

Hur korrupt är en icke-korrupt stat: Inblickar i lokala eliters subjektiva bedömning­ar

PublicationReports
Företagandets villkor, Gissur Ó. Erlingsson, Korruption, Rättssäkerhet

Abstract

Sweden has traditionally been regarded as a country free from corruption. But since the mid 90s, several corruption scandals, and frequent critique of weak institutional control mechanisms, have challenged this picture. The purpose of the paper is twofold, namely: i) present popular arguments that, taken together, suggest that corruption may have increased in Swedish municipalities, and ii) explore if corruption is regarded as a substantial problem by senior members and officers in Swedish municipalities and if there is reason to believe that corruption has increased over time. The paper establishes that changes in the public sector, among else New Public Management reforms, may have contributed to altered incentives for corruption, and indeed seem to have created possibilities, for elected representatives and civil servants, to abuse public power. Empirical results from our survey of senior civil servants and elected representatives in all Swedish municipalities carried out in 2008 show that respondents do not consider corruption as widespread, which is true no matter whether respondents are asked about the situation in Swedish municipalities in general, activities and operations in the own municipality or own experiences of bribe attempts. But despite this, respondents do perceive corruption as a substantial problem and judged from respondents’ own experiences one in 20 did experience corrupt offers. Finally, although it is not possible to establish conclusively, the paper discusses based on empirical findings whether corruption really is a widespread phenomenon and has increased over time.

Erlingsson, G., Sjölin, M., Andersson, S. & Bergh, A. (2008). Hur korrupt är en icke-korrupt stat: Inblickar i lokala eliters subjektiva bedömning­ar. Arbetsrapport nr 1 från projektet Tillit och korruption i politiken.

Based on content

Den finska kollektivavtalsmodellen i stöpsleven
ReportsPublication
Karlson, N. & Björklund, M.
Publication year

2021

Published in

(Arbetsmarknadsprogrammet, rapport nr. 19) Stockholm: Ratio.

Abstract

De finska arbetsgivarna inom Skogsindustrin och Teknologiindustrin, landets ledande exportsektorer, beslutade i oktober 2020 respektive mars 2021 att ensidigt säga upp kollektivavtalen på industrinivå för att åstadkomma lokala förhandlingar på företagsnivå direkt med medarbetarna. Ambitionen är att förändra finsk lönebildning för att åstadkomma ökad lokal flexibilitet och stärkt konkurrenskraft.

I rapporten, som baseras på intervjuer med partsföreträdare och experter samt tidigare forskning och medieuppgifter, beskrivs bakgrunden till arbetsgivarnas beslut, deras motiv, andra branschers reaktioner, de fackliga motparternas synsätt samt olika statliga regleringars betydelse för utvecklingen. Avslutningsvis diskuteras ett antal lärdomar för den svenska arbetsmarknadsmodellen.

Karlson, N. & Björklund, M. (2021). Den finska kollektivavtalsmodellen i stöpsleven. (Arbetsmarknadsprogrammet, rapport nr. 19) Stockholm: Ratio.

Primärvårdsfokus och vårdförsäkringar: Lärdomar från Australien
ReportsPublication
Collin, E., Lundbäck, M. & Karlson, N.
Publication year

2021

Published in

Framtidens sjukvård och omsorg

Abstract

Syftet med denna rapport är att beskriva det australiensiska sjukvårdssystemet, jämföra relevanta delar med det svenska och baserat på detta diskutera eventuella lärdomar för det svenska vård och omsorgssystemet.
Både Australien och Sverige klarar sig väl i internationella jämförelser av sjukvårdsystem, samtidigt som de, till viss del, har valt olika sätt att organisera och finansiera sin vård, vilket gör länderna intressanta att jämföra och Australien till ett intressant land att lära sig något av.
I första hand studeras primärvård och specialistvård (öppen och sluten). Dessutom undersöks äldreomsorg i form av hemtjänst i eget boende samt institutionaliserad äldreomsorg. Övriga vård- och omsorgstjänster berörs endast undantagsvis.

Myten om centralisering – Om sjukvården som ett polycentriskt system
ReportsPublication
Karlson, N. & Lundbäck, M.
Publication year

2021

Published in

Ratioakademiens sjukvårdsprojekt

Abstract

Sammanfattning:
Syftet med denna rapport är att analysera sjukvården utifrån ett polycentriskt perspektiv, i jämförelse med ett monocentriskt, mer centraliserat, samt att diskutera hur ökade polycentriska inslag skulle kunna utveckla svensk vård och omsorg. Författarnas hypotes är att vård- och omsorgssystem som utmärks av en mångfald av finansiärer och utförare, med stora inslag av valfrihet och spritt ansvar, klarar vårduppdraget lika bra eller bättre än mer centraliserade och helt skattefinansierade system.

Show more