Search

Korsa blockgränsen

PublicationReports
Almedalen, Företagandets villkor, Peter Santesson-Wilson, Politisk förändring
korsa blockgränsen
Download

Abstract

Det är sannolikt att Sverigedemokraterna tar plats i riksdagen efter valet 2010. I genomsnitt har partiet legat över 4 procent i opinionsmätningarna den senaste tiden. Om partiet kommer in i riksdagen, och blir tungan på vågen mellan två minoritetsblock, kan regeringsfrågan bli osäker. Genom telefonintervjuer har 1005 slumpmässigt utvalda personer tillfrågats om vad de kommer att rösta på i riksdagsvalet. Resultaten visar att attityden till blocköverskridande samarbete skiljer sig beroende på partisympati.

Santesson, P. & Nilsson, P. (2010). Korsa blockgränsen. Almedalen.

Based on content

Korsa blockgränsen
RapporterPublication
Santesson, P. & Nilsson, P.
Publication year

2010

Abstract

Det är sannolikt att Sverigedemokraterna tar plats i riksdagen efter valet 2010. I genomsnitt har partiet legat över 4 procent i opinionsmätningarna den senaste tiden. Om partiet kommer in i riksdagen, och blir tungan på vågen mellan två minoritetsblock, kan regeringsfrågan bli osäker. Genom telefonintervjuer har 1005 slumpmässigt utvalda personer tillfrågats om vad de kommer att rösta på i riksdagsvalet. Resultaten visar att attityden till blocköverskridande samarbete skiljer sig beroende på partisympati.

Den finska kollektivavtalsmodellen i stöpsleven
ReportsPublication
Karlson, N. & Björklund, M.
Publication year

2021

Published in

(Arbetsmarknadsprogrammet, rapport nr. 19) Stockholm: Ratio.

Abstract

De finska arbetsgivarna inom Skogsindustrin och Teknologiindustrin, landets ledande exportsektorer, beslutade i oktober 2020 respektive mars 2021 att ensidigt säga upp kollektivavtalen på industrinivå för att åstadkomma lokala förhandlingar på företagsnivå direkt med medarbetarna. Ambitionen är att förändra finsk lönebildning för att åstadkomma ökad lokal flexibilitet och stärkt konkurrenskraft.

I rapporten, som baseras på intervjuer med partsföreträdare och experter samt tidigare forskning och medieuppgifter, beskrivs bakgrunden till arbetsgivarnas beslut, deras motiv, andra branschers reaktioner, de fackliga motparternas synsätt samt olika statliga regleringars betydelse för utvecklingen. Avslutningsvis diskuteras ett antal lärdomar för den svenska arbetsmarknadsmodellen.

Karlson, N. & Björklund, M. (2021). Den finska kollektivavtalsmodellen i stöpsleven. (Arbetsmarknadsprogrammet, rapport nr. 19) Stockholm: Ratio.

Primärvårdsfokus och vårdförsäkringar: Lärdomar från Australien
ReportsPublication
Collin, E., Lundbäck, M. & Karlson, N.
Publication year

2021

Published in

Framtidens sjukvård och omsorg

Abstract

Syftet med denna rapport är att beskriva det australiensiska sjukvårdssystemet, jämföra relevanta delar med det svenska och baserat på detta diskutera eventuella lärdomar för det svenska vård och omsorgssystemet.
Både Australien och Sverige klarar sig väl i internationella jämförelser av sjukvårdsystem, samtidigt som de, till viss del, har valt olika sätt att organisera och finansiera sin vård, vilket gör länderna intressanta att jämföra och Australien till ett intressant land att lära sig något av.
I första hand studeras primärvård och specialistvård (öppen och sluten). Dessutom undersöks äldreomsorg i form av hemtjänst i eget boende samt institutionaliserad äldreomsorg. Övriga vård- och omsorgstjänster berörs endast undantagsvis.

Show more