Search

Labour Markets at a Crossroads

PublicationBook
EU, Företagandets villkor, Henrik Malm Lindberg, Lönebildning, Minimilöner, Nils Karlson, Reformer

Abstract

In the research project ”Wage formation and business dynamics” at the Ratio Institute a new book has been published edited by Nils Karlson and Henrik Lindberg. In Labour Markets at a crossroads: Causes of Change, Challenges and Need to Reform we investigate the vital aspects of the different Labour Markets Models in Europe. In ten chapters with three themes: Flexicurity and Labour market Dynamics, Unions and Industrial Action, Wages and Bargaining, different aspects and dimensions of the challenges that Europe face are addressed. The challenges are a persistent and furthermore increasing unemployment among the young, immigrants and disabled which calls for reform of the existing institutions.

A central conclusion made in the anthology is that one of the main causes of the shortcomings of the European labour markets in the functioning of the ”corporative cartels” meaning unions and employers organizations with cartels functions and purposes, upheld by legislation and corporative institutions.

Lindberg, H. & Karlson, N. (Eds.) (2012).Labour Markets at a Crossroads – Causes of Change, Challenges and Need to Reform. Newcastle upon Tyne, UK: Cambridge Scholar Publishing.

Based on content

Technological Change and Industrial Transformation
BookPublication
Long, V. & Holmén, M.
Publication year

2021

Published in
Abstract

Industrial transformation is a research and teaching field with a focus on the phenomenon and mechanisms of industrial development and renewal. It concerns changes in economic activities caused by innovation, competition and collaboration, and has a rich heritage of evolutionary economics, institutional economics, industrial dynamics, technology history and innovation studies. It borrows concepts and models from the social sciences (sociology, history, political sciences, business/management, economics, behavioural sciences) and also from technology and engineering studies.
In this book, the authors present the key theories, frameworks and concepts of industrial transformation and use empirical cases to describe and explain the causes, processes and outcomes of transformation in the context of digitalization and sustainability. They stress that industrial transformation consists both of Darwinian “survival of the fittest” selection, and of intentional pursuits of innovation, and of industrial capabilities creation. The work argues that managing the global trends of transformation is not only about new technology and innovation: existing institutional settings and dynamic interactions between technological change, organizational adaptation and economic activities also have a profound impact on future trajectories.
The areas under investigation are of great relevance for strategic management decisions and industrial and technology policies, and understanding the mechanisms underlying transformation and sustainable growth.

Mer för mindre? Tillväxt och hållbarhet i Sverige
BookPublication
Grafström, J. & Sandström, C.
Publication year

2020

Published in
Abstract

Går det att förena ekonomisk tillväxt med hållbar
utveckling? Den här boken beskriver hur miljöskadliga utsläpp och användningen av naturresurser i
Sverige har förändrats över tid.
Sedan 1990 har Sveriges befolkning ökat med drygt
1,6 miljoner och ekonomin nästan fördubblats. Samtidigt har koldioxidutsläppen minskat med 27 procent mellan åren 1990 och 2018, konsumtionen av
el, vatten och energi har stått still vilket innebär att
ekonomin är nästan dubbelt så effektiv. Av de 26
luftföroreningar Naturvårdsverket mätt sedan 1990
har 24 gått ner fram till 2017. I många fall har det
skett mer än en halvering.

Moderna tider 4.0
BookPublication
Grafström, J.
Publication year

2020

Abstract

Vi är många som närmar oss ett vägval: antingen kan vi börja på en yrkesväg som leder till guld och gröna skogar, eller fortsätta trampa en allt smalare och allt mer eftersatt stig. Den här boken vänder sig till dig som är nyfiken på vad det är som förändras i Sverige och världen idag, vad vi kan lära oss av historiska omställningar och vilka branscher som kan påverkas, blomstra – eller dö.

Oavsett om det är teknologisk utveckling eller oförutsedda globala händelser som orsakar branschförändringar är en sak klar: förändringarna sker snabbt. Många kommer inte hinna med tåget. Det här är guiden till framtidens yrken för dig som inte vill bli kvar på perrongen.

Show more