Search

The Limits of Pragmatism in Institutional Change

PublicationBook chapter
Företagandets villkor, Henrik Malm Lindberg, Nils Karlson, Pragmatism

Abstract

Karlson, N. (2013). The Limits of Pragmatism in Institutional Change. In H. M. Lindberg (Ed.), Knowledge and Policy Change (pp. 10-21). Newcastle, UK: Cambridge Scholars Publishing.

Köp boken här

Related content: Working Paper No. 194

Based on content

Äganderätten och det goda samhällets fyrenighet
Book chapterPublication
Karlson, N.
Publication year

2015

Published in
Abstract

Nils Karlson medverkar i antologin Äganderätt utgiven av Axel och Margaret Ax:son Johnsons stiftelse för allmännyttiga ändamål med essän ”Äganderätten och det goda samhällets fyrenighet” som baseras på tidigare forskning av Nils Karlson och Niclas Berggren.

Kapitlet diskuterar och analyserar hur äganderätten utgör en grundläggande förutsättning för marknadsekonomi och välståndsutveckling, men också för frihet, ansvarstagande och värdighet; där ”det goda samhällets fyrenighet” (äganderätt, frihet, ansvar och värdighet) utgör fundamenten för mänsklig blomstring.

Äganderätt består av åtta bidrag som centrerar kring äganderätten utifrån tre aktuella problemområden: strandskyddet, vindkraften och kvoteringen till bolagsstyrelser.

Trianguleringens tragedi
Book chapterPublication
Karlson, N.
Publication year

2013

Published in
Abstract

Karlson, N. (2013). Trianguleringens tragedi. In M. Eriksson (Ed.), Sista försöket att socialisera Sverige? 30 år efter löntagarfondsstriden. Svensk Tidskrift.

Show more