Search

Lockout, Strejk och Blockad

PublicationBook
Arbetsmarknad, Erik Moberg, Lönebildning, Strejk

Abstract

På den svenska arbetsmarknaden är lockouten, strejken och blockaden alla välkända konfliktvapen. Men hur verkar de? När används de och av vem? Vilka är vapnens avsedda och oavsedda effekter? Vilka kostnader är förenade med vapnens användning – för användaren, för motståndaren, för tredje man och för samhället i stort? Vilka är skillnaderna mellan konflikterna inom den privata och den offentliga sektorn? Hur skiljer skyddade respektive konkurrensutsatta sektorer sig åt? Hur används sympatiåtgärder? Och, inte minst, hur har konfliktvapnens relativa styrka förändrats sedan 1900-talets början och fram till våra dagar?

I Lockout, Strejk och Blockad genomför statsvetaren Erik Moberg en systematisk analys av dessa frågor. Han visar bland annat att strejkvapnets effektivitet förstärkts dramatiskt under den studerade hundraårsperioden. Särskilt gäller detta användandet av sympatiåtgärder. Han inför också en distinktion mellan vanliga avtalskonflikter och så kallade systemförsvarskonflikter. Huvudvapnet i de senare är blockaden – ett formidabelt vapen på den svenska arbetsmarknaden som ingen aktör i längden kan stå emot.

Erik Mobergs analys utgör en högaktuell pionjärinsats inom svensk samhällsforskning.

Moberg, E. (2006). Lockout, Strejk och Blockad: En strategisk analys av konfliktvapnen på den svenska arbetsmarknaden. Stockholm: Ratio.

Erik Mobergs analys utgör en högaktuell pionjärinsats inom svensk samhällsforskning.

Based on content

The Conflict about the Middle of the Road
Book chapterPublication
Moberg, E.
Publication year

2006

Abstract

This paper is about something which, at least superficially, looks like a conflict between public choice theory and Austrian social science, in particular as represented by Friedrich Hayek and Ludwig von Mises. What I am referring to is the conflict between the so-called Median Voter Theorem, on the one hand, and the Austrian contention that there is no “middle way”, on the other. The Median Voter Theorem, as the reader knows, is often formulated within the framework of a left-right continuum, and it says that the decision taken will correspond to the position of the median voter. Thus, if the voters are distributed in a roughly symmetrical way along the left-right continuum, the decision will be a position somewhere close to the middle of the scale. The Austrians, on the contrary, claim that there is no such thing as a middle of the road outcome. Only socialism and liberalism are real alternatives.

The Conflict about the Middle of the Road
BokkapitelPublication
Moberg, E.
Publication year

2006

Published in
Abstract

This paper is about something which, at least superficially, looks like a conflict between public choice theory and Austrian social science, in particular as represented by Friedrich Hayek and Ludwig von Mises. What I am referring to is the conflict between the so-called Median Voter Theorem, on the one hand, and the Austrian contention that there is no “middle way”, on the other. The Median Voter Theorem, as the reader knows, is often formulated within the framework of a left-right continuum, and it says that the decision taken will correspond to the position of the median voter. Thus, if the voters are distributed in a roughly symmetrical way along the left-right continuum, the decision will be a position somewhere close to the middle of the scale. The Austrians, on the contrary, claim that there is no such thing as a middle of the road outcome. Only socialism and liberalism are real alternatives.

Working Paper No. 35. Den offentliga sektorns utgifter
Working paperPublication
Moberg, E.
Publication year

2004

Published in

Ratio Working Paper

Abstract

Uppsatsen dokumenterar den offentliga sektorns utveckling och inriktning. Det framgår att sektorn expanderat i stort sett oavbrutet under 1900-talet, från cirka 10 procent av BNP vid seklets början till 70 procent 1993. Trots en viss tillbakagång sedan 1993 har Sverige idag de högsta offentliga utgifterna i den västliga industrivärlden. Expansionen under 1900-talet har i allt väsentligt gällt utgifter för individuella nyttigheter snarare än för kollektiva sådana som till exempel försvar och rättsväsende. I linje med detta har transfereringarna, vilka kan betraktas som individuella nyttigheter, ökat sin andel av de offentliga utgifterna under andra halvan av 1900-talet, och kommunernas verksamheter, som till stor del består av sjukvård, omsorg och skolutbildning, har också vuxit snabbare än statens sedan 1960-talet.

Show more