Search

Mer för mindre? Tillväxt och hållbarhet i Sverige

PublicationBook
Christian Sandström, Ekonomisk tillväxt, Hållbar utveckling, Jonas Grafström, klimat, Mer för mindre, miljö
Mer för mindre? – Pocket
Download

Abstract

Går det att förena ekonomisk tillväxt med hållbar
utveckling? Den här boken beskriver hur miljöskadliga utsläpp och användningen av naturresurser i
Sverige har förändrats över tid.
Sedan 1990 har Sveriges befolkning ökat med drygt
1,6 miljoner och ekonomin nästan fördubblats. Samtidigt har koldioxidutsläppen minskat med 27 procent mellan åren 1990 och 2018, konsumtionen av
el, vatten och energi har stått still vilket innebär att
ekonomin är nästan dubbelt så effektiv. Av de 26
luftföroreningar Naturvårdsverket mätt sedan 1990
har 24 gått ner fram till 2017. I många fall har det
skett mer än en halvering.

Grafström, J. & Sandström, C. (2020). Mer för mindre?: Tillväxt och hållbarhet i Sverige. Ratio.

Baksidestext:

Går det att förena ekonomisk tillväxt med hållbar utveckling? Den här boken beskriver hur miljöskadliga utsläpp och användningen av naturresurser i Sverige har förändrats över tid.

Sedan 1990 har Sveriges befolkning ökat med drygt 1,6 miljoner och ekonomin nästan fördubblats. Samtidigt har koldioxidutsläppen minskat med 27 procent mellan åren 1990 och 2018, konsumtionen av el, vatten och energi har stått still vilket innebär att ekonomin är nästan dubbelt så effektiv. Av de 26 luftföroreningar Naturvårdsverket mätt sedan 1990 har 24 gått ner fram till 2017. I många fall har det skett mer än en halvering.


Similar content

Government Support to Renewable Energy R&D: Drivers and Strategic Interactions among EU Member States
Article (in press)Publication
Grafström, J., Söderholm, P., Gawel, E., Lehmann, P., & Strunz, S.
Publication year

2020

Abstract

Although the climate challenge requires proactive policies that spur innovation in the renewable energy sector, various countries commit vastly different levels of support for renewable energy R&D. This paper addresses the question why this may be the case. Specifically, the objective is to analyse the determinants of government support to renewable energy R&D in the European Union (EU), and, in doing this, we devote particular attention to the question of whether the level of this support tends to converge or diverge across EU Member States. The investigation relies on a data set of 12 EU Member States and a bias-corrected dynamic panel data estimator. We test for the presence of conditional β-convergence, and the impacts of energy dependence and electricity regulation on government R&D efforts. The findings display divergence in terms of government support to renewable energy R&D, and this result is robust across various model specifications and key assumptions. The analysis also indicates that countries with a low energy-import dependence and deregulated electricity markets tend to experience lower growth rates in government renewable energy R&D. The paper ends by discussing some implications of the results, primarily from an EU perspective.

Innovationspolitik – ett överutbud av stöd och hinder?
Article (without peer review)Publication
Sandström, C., Jörnmark, J., Björklund, M. & Hvarfner, K.
Publication year

2019

Published in
Abstract

Innovationspolitiken har fått mer uppmärksamhet, och i den här artikeln sammanfattar vi några av de resultat som kommit fram på senare år. Vi använder även en del nationalekonomisk teori för att förklara varför innovationspolitiken har blivit så förknippad med olika former av stöd snarare än en politik för ett bättre företagsklimat, trots att stöden verkar ha begränsade effekter.

Tracking the Institutional Logics of the Sharing Economy
Book chapterPublication
Geissinger, A., Laurell, C., Öberg, C. & Sandström, C.
Publication year

2019

Abstract

With the radical growth in the ubiquity of digital platforms, the sharing economy is here to stay. This Handbook explores the nature and direction of the sharing economy, interrogating its key dynamics and evolution over the past decade and critiquing its effect on society.
Using an interdisciplinary perspective, this Handbook analyses labour, governance, trust and consumption in the contemporary sharing economy. It questions the apparent contradiction between its components: the moral economy of small-scale communal sharing versus the far-flung reaches of the market economy. Chapters explore ways to resolve this paradox, theorizing hybrid economic forms and considering the replacement of human trust inherent in the sharing economy with a transactional reputation economy. Featuring a variety of both conceptual explorations and empirical investigations in a variety of different cross-cultural contexts, this Handbook illustrates how and, more importantly, why the sharing economy has reshaped marketplaces, and will continue to disrupt them as it develops.
Written in an accessible style, this thorough Handbook offers crucial insights for researchers across a variety of disciplines interested in the trajectories of modern consumption and market development, as well as students studying the sharing economy. Practitioners, policy makers and public speakers working in and around the sharing economy will also benefit from this book’s unique analysis of trends in consumer and market economics.

Show more