Search

Migration och företagens internationalisering – en kunskapsöversikt

PublicationReports
Andreas Hatzigeorgiou, Företagandets villkor, Internationalisering, Magnus Lodefalk, Migration, Utrikeshandel

Abstract

Andreas Hatzigeorgiou, forskare vid Ratio samt chefekonom vid Stockholms Handelskammare och Magnus Lodefalk, forskare vid Handelshögskolan vid Örebro universitet har författat rapporten Migration och företagens internationalisering – en kunskapsöversikt för Delegationen för migrationsstudier (Delmi).

Utdrag: Forskningen på området tyder på att migranter sätter avtryck genom sin kunskap om utlandsmarknader och sina kontakter och nätverk. En procents ökning av antalet migranter är sammankopplad med 0,1–0,2 procents mer utrikeshandel i genomsnitt – ett ingalunda betydelselöst ekonomiskt värde. Kopplingen till utländska direktinvesteringar är ännu starkare.1 Undersökningar tyder på att företag ökar sin export med 1–3 procent för varje ytterligare utlandsfödd person som anställs. Om företag främst handlar med komplexa produkter kan exporten öka mer än så. Migranter tycks vara särskilt förknippade med tjänstehandel och offshoring. Handeln främjas mer om deras ursprungsländer kännetecknas av låg ekonomisk utveckling, har en annorlunda kultur eller lider av svaga institutioner. Utbildade migranter främjar handeln allra mest.

Hatzigeorgiou, A. & Lodefalk, M. (2015). Migration och företagens internationalisering – en kunskapsöversikt. Delmi 2015:4.


Similar content

Ratio Working Paper No. 359: Stayin’ Alive: Export Credit Guarantees and Export Survival
Working paperPublication
Lodefalk, M., Tang, A. & Yu, M.
Publication year

2022

Published in

Ratio Working Paper.

Abstract

We use survival analysis to analyse the impact of export credit guarantees on firms’ export duration using granular Swedish panel data at the firm-country and firm-country-product levels. The estimation results show that firms’ export survival substantially increases with guarantees, at both levels. The associations are particularly strong for smaller firms and contracts as well as in trade with riskier markets. The findings have implications for policies to promote long-run export growth.

A Literature Review of the Nexus between Migration and Internationalization
Article (with peer review)Publication
Hatzigeorgiou, A. & Lodefalk, M.
Publication year

2021

Abstract

Protectionism and anti-globalization tides have been rising already before the COVID-19 pandemic, with Brexit and the China-U.S. trade war, as two examples. A continued disruption to global trade, investment and value chains could worsen global development. Economic recovery will require restoring firms’ ability to trade, offshore and invest globally. To achieve this, it will be useful to understand the role of migration for foreign trade, investment and other aspects of internationalization. In this paper we review and discuss over 100 papers published about migrants’ roles on international trade, foreign direct investment and offshoring. Although the evidence suggests that migration facilitates trade and internationalization, we also note substantial gaps and inconsistencies in the existing literature. The aim of this paper is to encourage further research and assist policymakers in their efforts to promote economic recovery including internationalization.

Show more

Ratio is an independent research institute that researches how the conditions of entrepreneurship can be developed and improved.

Sveavägen 59 4trp

Box 3203

103 64 Stockholm

Bankgiro: 512-6578