Search

Policy Learning and Political Pragmatism. The Social Democratic Party and the Question of Public Ownership 1982-1991

PublicationBook chapter
Företagandets villkor, Henrik Malm Lindberg, offentligt ägande, Pragmatism, Socialdemokraterna

Lindberg, H. M. (2013). Policy Learning and Political Pragmatism. The Social Democratic Party and the Question of Public Ownership 1982-1991. In H. M. Lindberg (Ed.), Knowledge and Policy Change (pp. 62-92). Newcastle, UK: Cambridge Scholars Publishing.

Köp boken här

Related content: Working Paper No. 179

Based on content

Socialförsäkringarnas komplement – försäkringar mellan arbetsmarknadens parter
Book chapterPublication
Lindberg, H. M.
Publication year

2015

Abstract

Fjärde upplagan av Socialpolitik – Varför, hur och till vilken nytta? har uppdaterats och kompletterats. Boken innehåller analyser av de senaste årens utveckling, ny statistik och ett nytt kapitel författat av Henrik Malm Lindberg, arbetsmarknadsforskare på Ratio.

Kapitlet ”Socialförsäkringarnas komplement – försäkringar mellan arbetsmarknadens parter” behandlar avtals- och omställningsförsäkringarnas tillkomst, framväxt och utformning. Hur många berörs egentligen av dessa försäkringar, och vad är deras effekter på arbetsmarknaden? Kapitlet erbjuder även en kort framåtblick mot hur vi kan förvänta oss att arbetsmarknadsförsäkringarna framledes kommer att utvecklas.

Borgerlig boendepolitik och social ingenjörskonst
Book chapterPublication
Lindberg, H. M.
Publication year

2013

Published in
Abstract

Lindberg, H. M. (2013). Borgerlig boendepolitik och social ingenjörskonst. In M. Eriksson (Ed.), Bortom bostadssocialismen – En uppgörelse med Sveriges sista planekonomi. Stockholm: Timbro.

Show more