Search

Politikbyte och idéernas betydelse

PublicationArticle (with peer review)
Företagandets villkor, Henrik Malm Lindberg, Jordbrukspolitik, Politisk förändring

Abstract

En utgångspunkt för denna artikel är att idéer har betydelse för hur politiken formas. Syftet med artikeln är att visa på hur 1990 års avreglering av den svenska jordbrukspolitiken blev möjlig. Det skedde genom att en grupp av idébärare, oftast akademiska ekonomer, lyfte upp jordbrukspolitiken till debatt, omdefinierade problemen, satte nya frågor på dagordningen och formulerade en alternativ politik i koalition med beslutsfattare inom politik och statsförvaltning. Teorin om policykoalitioner, det vill säga av organisationer och personer som på grund av likartade grundläggande värderingar sluter sig samman, används för att förstå processen. Därtill kommer stor vikt att läggas vid hur de nya idéerna på kort tid kunde förändra debatten kring jordbrukspolitiken.

Lindberg, H. (2008). ”Politikbyte och idéernas betydelse – Reformeringen av den svenska jordbrukspolitiken”. Historisk Tidskrift, 128(1): 29-54.


Similar content

En dynamisk arbetsmarknad
BookPublication
Stern, L.
Publication year

2019

Published in
Abstract

Hur påverkas svensk arbetsmarknad av teknikutveckling, tjänstefiering, entreprenörskap och immigration? Hur väl förmår de institutionella villkoren i form av lagar, regler och skatter att hänga med?

Detta är temat för forskningsantologin En dynamisk arbetsmarknad.

En väl fungerande arbetsmarknad förutsätter ändamålsenliga villkor för medarbetare och arbetsgivare i syfte att uppmuntra utveckling, jobbskapande och tillväxt. I en föränderlig värld behöver dessa villkor utvecklas och förbättras.

Femton forskare i ekonomisk historia, företagsekonomi, nationalekonomi, sociologi och statsvetenskap analyserar de viktigaste omvärldsförändringarna och de lagar, regler och skatter som påverkar förutsättningarna på arbetsmarknaden. Studierna bygger på empiriska undersökningar och forskningssammanställningar, och syftet är att bidra till en välgrundad diskussion om framtiden för svensk arbetsmarknad.

The openness of open innovation in ecosystems
Article (with peer review)Publication
Öberg, C., & Alexander, A.
Publication year

2019

Abstract

Open innovation has rendered increased interest both in practice and research, and has expanded from dyadic transfers of ideas, to ecosystem levels. Knowledge is at the heart of open innovation, and this paper describes and discusses knowledge-transfer linkages for open innovation. It does so based on a literature review. The paper links together open innovation research with general management research to categorise and discuss linkages among parties in terms of their openness and how they relate to knowledge management. Conclusions indicate that openness needs to be considered in different dimensions that also links to different knowledge management outcomes. The paper’s contribution consists of how it connects open innovation research to the general management literature, and how it builds a practical understanding of how linkages between firms can be categorised to aid firms to consider which mechanisms they may choose and why.

Show more

Bankgiro: 512-6578