Search

Privat och offentlig sysselsättning i Sverige 1950-2005.

PublicationArticle (without peer review)
Carl Magnus Bjuggren, Dan Johansson, Företagandets villkor

Abstract

Ny statistik gör det möjligt att analysera den privata och offentliga sysselsättningsutvecklingen utifrån fler ägarkategorier samt verksamheters branschtillhörighet och storlek. Jämfört med tidigare har den privata sysselsättningen utvecklats svagare. Privata företag utan koncerntillhörighet uppvisar en sjunkande sysselsättning. Hade deras sysselsättning som andel av den arbetsföra befolkningen varit oförändrad skulle ytterligare 225 000 personer ha varit sysselsatta år 2005. Sysselsättningen i stora industrikoncerner har fallit kraftigt. Minskningarna förklaras rimligtvis till viss del av strukturomvandling, men också av utslagning. Den ekonomiska politikens effekter på privatpersoners incitament att starta och expandera företag bör tas upp till diskussion.

Bjuggren, C.M. & Johansson, D. (2009). ”Privat och offentlig sysselsättning i Sverige 1950-2005.”Ekonomisk Debatt, 37(1): 41-53.

Based on content

Privat och offentlig sysselsättning i Sverige 1950-2005.
Artikel (utan peer review)Publication
Bjuggren, C.M. & Johansson, D.
Publication year

2009

Published in
Abstract

Ny statistik gör det möjligt att analysera den privata och offentliga sysselsättningsutvecklingen utifrån fler ägarkategorier samt verksamheters branschtillhörighet och storlek. Jämfört med tidigare har den privata sysselsättningen utvecklats svagare. Privata företag utan koncerntillhörighet uppvisar en sjunkande sysselsättning. Hade deras sysselsättning som andel av den arbetsföra befolkningen varit oförändrad skulle ytterligare 225 000 personer ha varit sysselsatta år 2005. Sysselsättningen i stora industrikoncerner har fallit kraftigt. Minskningarna förklaras rimligtvis till viss del av strukturomvandling, men också av utslagning. Den ekonomiska politikens effekter på privatpersoners incitament att starta och expandera företag bör tas upp till diskussion.

Show more