Search

Recension av “Den synliga handen – Nation, stat och det industriella bygget”

PublicationArticle (without peer review)
Företagandets villkor, Magnus Henrekson

Lindberg, H. (2007). Recension av ”Magnusson, Lars (2005). Den synliga handen – Nation, stat och det industriella bygget. Stockholm: SNS Förlag.” Historisk Tidskrift 127(2), 390-392.

Based on content

Utmaning av marknadsliberalismen – men inget sammanhållet alternativ
Article (without peer review)Publication
Lindberg, H.
Publication year

2006

Published in
Abstract

Den radikala tankesmedjan Agora har under sex års tid givit ut årsböcker i form av antologier där man vill ge ett bidrag i relevanta samhällsfrågor. Årsboken för 2005 har temat full sysselsättning och som titeln antyder är ambitionen att ge ett alternativ till såväl marknadsliberalismen som den traditionella svenska modellen. Författarna argumenterar i boken för att Sverige står inför ett välfärdspolitiskt vägval, liksom under 1930- eller 1940-talen, och att det finns ett lockande alternativ i form av en tredje väg som för oss tillbaka till full sysselsättning och som därigenom räddar den svenska välfärdsmodellen.

Industrial Action in Sweden: A New Pattern?
Book chapterPublication
Lindberg, H.
Publication year

2012

Abstract

The paper studies the modern conflict patterns and conflict dimensions in Sweden 1993-2005. The aim is to trace and interpret the new patterns and dimensions of labour market conflict by collecting and compiling strike data from the National Conciliation Office, (1993-99) and the National Mediation Office (2000-2005). On the whole, strike activity has decreased steadily from the 1980s and onwards and in large parts of the Swedish labour market conflicts are very rare. A few small un-ions organising primarily non-manufacturing working class in the domestic sector, account for the majority of the sanctioned conflicts. The new pattern is that the re-maining conflicts in broad terms can be divided in two parts: conflicts over wages and other working conditions and conflicts about the collective bargaining itself. Each with its own logic.

Related content: Working Paper No. 176

Show more