Search

Redundancy duration and business alteration – Consequences of establishment closures in Sweden

PublicationReports
Arbetslöshet, Arbetsmarknad, Cecilia Magnergård, Establishment closure, Företagsnedläggning, Kreativ förstörelse, Kristina Nyström, Strukturell transformation
Cecilia Magnerg̴rd РRedundancy duration and business alteration
Download

Abstract

This thesis follows and analyses what happens to individuals who work at establishments that are closed down. I examine if and when the displaced workers are re-employed. Furthermore, I examine to what extent individuals have moved, changed industry of work, have started to commute or have become self-employed. Additionally I examine, if the workers become self- employed after displacement, how many of them that does so within the same industry of work as they initially got displaced from. A unique longitudinal matched employer-employee data incorporating all firms, establishments and their employees in Sweden between the years 1997-2008 is used. All individuals between 25 and 55 years of age at the time of displacement that were displaced between 2000 and 2003 due to establishment closures are followed over a five-year period of time. Consistent with previous empirical research, it is shown that an absolute majority of the workers that are displaced one given year also recovers within that same year. The results moreover express that the longer the displaced workers are out of employment, the larger is the willingness to change industry of work, change municipality of living or move into self-employment. The willingness to commute is however found to be fairly constant over time. Finally, I find that those who become self-employed to a greater extent start business in other industries than they were displaced from as time passes.

Mastersuppsats: ”Redundancy duration and business alteration – Consequences of establishment closures in Sweden”, Cecilia Magnergård (KTH 2013).

Cecilia Magnergård kartlägger i uppsatsen effekterna för anställda vid ett företags nedläggning. Kristina Nyström har varit handledare och arbetet ingår i forskningsprojektet Kompetens för tillväxt, som bedrivs av Ratio med finansiellt stöd av bl a Vinnova.

Uppsatsen följer och analyserar vad som händer med personer som arbetar i organisationer som läggs ner. Författaren undersöker om och när de återanställs. Dessutom undersöker författaren i vilken utsträckning individer har flyttat, bytt bransch eller yrke, har börjat pendla eller har blivit egenföretagare.


Similar content

Ratio Working Paper No. 350: A quickly transforming labour market
Working paperPublication
Uddén Sonnegård, E.
Publication year

2021

Published in

Ratio Working Paper

Abstract

The Covid-19 pandemic has made it clear that the labour market situation can change
extremely rapidly when there is an unexpected exogenous shock to the economy. Even
though the transformation of the labour market as a result of the development of ICT
(Information Communication Technology) industries facilitates more-flexible
conditions, it is now more important than ever for EU Member States to improve the
functioning of their labour markets. Member States need to increase possibilities for
training and retraining throughout peoples’ working lives in order to smooth the
transformation into a digital world of work.

Ratio Working Paper No. 341: Recruitment of scarce competences to rural regions: Policies to promote recruitment
Working paperPublication
Nyström, K.
Publication year

2020

Published in

Ratio Working Paper

Abstract

This paper studies the perceived difficulty of recruiting scarce competences to rural regions. Furthermore, the role of policy in facilitating and enhancing recruitment to and better skills matching in rural regions is discussed. Based on a survey targeted to the business sections in Swedish municipalities, the results show that recruitment is perceived to be difficult in both rural and non-rural regions. However, recruitment problems in the public sector are more pronounced in rural municipalities. Nevertheless, recruitment to the public and business sectors are perceived to be equally difficult in rural regions. Both rural municipalities and non-rural municipalities state that the difficulty of recruiting the right skills results in a lack of skills matching and constitutes an obstacle to growth. Which policies can help remedy recruitment problems in rural regions? The pecuniary incentive of writing off student debt is perceived to be the most promising policy, but respondents also believe that non-pecuniary support such as relocation support for accompanying persons and tandem recruitment should be implemented to a greater extent. Finally, the need for flexibility and policies that can be adapted to the regional demand for labour are stressed. This regards for example the adaption of education programmes to local needs and rules and regulations.

Medarbetaravtal, personalkostnader och produktivitet
ReportsPublication
Björklund, M. & Stern, C.
Publication year

2020

Abstract

Sammanfattning:
Medarbetaravtal är en ovanlig kollektivavtalsform där särskilda krav ställs på samarbete mellan tjänstemannafacken och arbetarfacken eftersom avtalet tecknas gemensamt. Det saknas idag kunskap om effekterna av kollektivavtal generellt och medarbetaravtal i synnerhet. Parterna inom pappers- och massaindustrin tecknade 1996 medarbetaravtal vilket möjliggör en jämförelse på branschnivå. Med hjälp av syntetiska kontrollgrupper undersöker vi hur arbetskraftskostnad och produktivitet påverkas av den unika kollektivavtalslösningen. I rapporten kommer vi fram till att det i dagsläget är svårt att visa på några tydliga effekter vilket inte är helt förvånande med tanke på hur medarbetaravtalen som finns är utformade. Mer kunskap kring de ekonomiska effekterna av olika typer av kollektivavtal är en förutsättning för informerad diskussion kring framtidens kollektivavtal. Det krävs ytterligare studier i de fall ett mer renodlat medarbetaravtal skulle tecknas i framtiden.

Show more

Bankgiro: 512-6578