Search

Sociology and Classical Liberalism

PublicationArticle (with peer review)
Charlotta Stern, Daniel Klein, Företagandets villkor, Liberalism, Sociologi

Abstract

We advocate the development of a classical-liberal character in sociology. Even social democrats should recognize classical liberalism as a venerable tradition. They should recognize that its antistatist sensibilities remain a vibrant and valuable part of the general political culture. To say that classical liberalism is underrepresented in sociology would be a vast understatement. Forbidden might be more fitting. The lack of classical liberalism, in our view, has worked to the detriment of sociology and the public purposes that sociology presumably should be fulfilling. First, we relate recent controversies within the sociology profession to show that some sociologists are very critical of the profession’s ideological character. Second, we summarize the results of our survey of ASA members, providing hard data that shows the almost complete absence of classical liberals in the organization. Third, we sketch a few substantive ideas to indicate the promise
of classical-liberal sociology.

Related content: Working Paper No. 81

Klein, D.B. & Stern, C. (2006). ”Sociology and Classical Liberalism.”The Independent Review, 11(1): 37-52.


Similar content

Ratio Working Paper No 343: Populism, Liberalism and the Quest for Meaning and Community
Working paperPublication
Karlson, N.
Publication year

2020

Abstract

Liberalism is losing ground, while populist or even authoritarian nationalist regimes are on the rise. This paper argues that the causes of the decline are, at least partly, endogenous, that a narrow focus on economic efficiency and the successful critique of socialism and the welfare state have created an idea vacuum that has opened up for these illiberal tendencies. The conclusion is that a central challenge for liberalism is to offer a comprehensive idea and narrative about meaning and community that is not socialistic, conservative or nationalistic, but distinctly liberal, to counter these developments.

Medarbetaravtal, personalkostnader och produktivitet
ReportsPublication
Björklund, M. & Stern, C.
Publication year

2020

Abstract

Sammanfattning:
Medarbetaravtal är en ovanlig kollektivavtalsform där särskilda krav ställs på samarbete mellan tjänstemannafacken och arbetarfacken eftersom avtalet tecknas gemensamt. Det saknas idag kunskap om effekterna av kollektivavtal generellt och medarbetaravtal i synnerhet. Parterna inom pappers- och massaindustrin tecknade 1996 medarbetaravtal vilket möjliggör en jämförelse på branschnivå. Med hjälp av syntetiska kontrollgrupper undersöker vi hur arbetskraftskostnad och produktivitet påverkas av den unika kollektivavtalslösningen. I rapporten kommer vi fram till att det i dagsläget är svårt att visa på några tydliga effekter vilket inte är helt förvånande med tanke på hur medarbetaravtalen som finns är utformade. Mer kunskap kring de ekonomiska effekterna av olika typer av kollektivavtal är en förutsättning för informerad diskussion kring framtidens kollektivavtal. Det krävs ytterligare studier i de fall ett mer renodlat medarbetaravtal skulle tecknas i framtiden.

Show more

Bankgiro: 512-6578