Search

Specialisering, marknad och företag

PublicationArticle (without peer review)
Företagandets villkor, Marknadsekonomi, Per Bylund, Per-Olof Bjuggren, Specialisering

Abstract

Utdrag: Nationalekonomin har sedan Adam Smith (1776) en teori om prisbildning på marknader. På marknader är det företag och fysiska personer som interagerar med pris som ledstjärna.Per Bylund tar i sin bok The Problem of Production avstamp i Adam Smiths första kapitel [som handlar specialisering i en knappnålsfabrik] och hävdar att de olika teorier om företaget som tidigare lanserats inte i tillräcklig omfattning uppmärksammat företagets roll för tillväxt i en marknadsekonomi. Han är kritisk mot att företagsteorier ofta utgår från definitioner istället för ett ekonomiskt problem.

Inspirerad av Adam Smith utgår Bylund i sin analys från en förädlingskedja med observerbara specialiserade tillverkningssteg. För att marknadens prismekanism ska kunna fungera så att alla produktivitetsfördelar med specialisering tas tillvara behövs enligt Bolunds terminologi redundans. Med hänvisning till Smiths knappnålsexempel förklarar han detta begrepp.

Läs hela recensionen via länken i titeln.

Bjuggren, P-O. (2018). Specialisering, marknad och företag. [Bokrecension av The Problem of Production: A New Theory of the Firm, av P. Bylund]. Ekonomisk Debatt 46(4), 83-86.

Based on content

Ingen tillväxt utan tillitsfrämjande lagstiftning
Article (without peer review)Publication
Bjuggren, P-O.
Publication year

2015

Published in
Abstract

Utdrag: Boken tar sikte på att förklara betydelsen av lagstiftning för att en nation ska komma i åtnjutande av ekonomisk tillväxt och rikedom. Inledningsvis betonas betydelsen av exponentiell tillväxt.

Efter inledningen om exponentiell tillväxt och innovationer som tillväxtmotorn ägnas resten av boken åt att beskriva den nödvändiga institutionella ram i form av lagstiftning som krävs. Framställningen följer ett mönster som tar avstamp i en diskussion av den tillitsklyfta mellan entreprenör och finansiär som måste överbryggas vid finansiering av innovationer. Därefter visas hur lagstiftning på olika sätt kan bidra till att åstadkomma tillit mellan entreprenör och finansiär.

Boken är läsvärd för dem som vill ha ett nytt perspektiv på institutioners betydelse för ett lands välstånd [… och] rekommenderas till alla som är intresserade av att veta hur ekonomi, lagstiftning och välfärd hänger ihop.

Show more