Search

Statliga garantier i utrikeshandeln – mönster, effekter och reflektioner

PublicationArticle (without peer review)
Aili Tang, Ekonomisk debatt, Export Credit Guarantees, Magnus Lodefalk, Utrikeshandel

Abstract

Många länder erbjuder exportkreditgarantier där staten mot en premie utfäster sig att betala exportören om den utländska kunden inte gör det. Vi beskriver det svenska systemet under Exportkreditnämnden, med fokus på små- och medelstora företag, och undersöker effekterna av sådana garantier på företags export, sysselsättning och förädlingsvärde. Vi finner att garantierna påverkar såväl inträde i export som värdet på exporten positivt. Vi noterar att effekterna är mycket heterogena över olika typer av företag och utfallsvariabler, där de mindre företagens export underlättas avsevärt mer än de stora företagens. För vissa företag och transaktioner ser vi även effekter på jobb och förädlingsvärde. Vi avslutar med att diskutera policyimplikationer.

Lodefalk, M., Tang, A. & Tano, S. (2019). Statliga garantier i utrikeshandeln – mönster, effekter och reflektioner. Ekonomisk debatt, 2019(8), 38-51.


Similar content

The impact of hiring top workers on productivity: what is the role of absorptive capacity?
Article (with peer review)Publication
Lodefalk, M., & Tang, A.
Publication year

2018

Abstract

We examine the heterogeneous productivity impacts of hiring top workers on small and medium-sized enterprises, exploiting matched employer–employee panel data and employing within-firm as well as matching and difference-in-difference estimators. The results provide robust evidence that the productivity impact is stronger for firms with higher absorptive capacity. Technological laggards within an industry benefit more strongly from hiring top workers if their workforce is more well-educated.

Svenska affärsänglar – hur lyckas de med sina investeringar?
Article (without peer review)Publication
Andersson, F. W., & Lodefalk, M.
Publication year

2018

Published in
Abstract

Utdrag: Aktiebolag som affärsänglar investerar i blir med högre sannolikhet snabbväxande företag, s k gasellföretag, jämfört med ett slumpmässigt valt aktiebolag. Resultatet håller även efter att affärsänglarnas företag jämförts med liknande ”tvillingföretags” tillväxt. Detta kan indikera att det är affärsänglarna som bidrar och hjälper till att utveckla företag i stället för att de enbart väljer ut ”vinnarföretag” att investera i, s k picking cherries-beteende.

Show more