Search

Study on the remuneration provisions applicable to credit institutions and investment firms

PublicationReports
Andreas Stephan, EU-kommissionen, Företagandets villkor

Abstract

Variable remuneration in credit institutions and investment firms can encourage excessive risk-taking behaviour. The present research investigates the impact of the Capital Requirement Directive and Regulation (CRD IV package) on this type of behaviour. The research shows that the Directive has had a significant effect on risk management. Deferral of variable pay, malus arrangements and a maximum ratio for the variable pay of risk-taking personnel are seen to be effective incentives even at this early stage. Competitive disadvantages with regard to attracting and retaining staff from unregulated sectors could not be verified. Problems have been found with regard to clawback clauses in the context of national employment law. Other problems concern the need for rules that are better adapted to the business scale. The rules work well in the case of big and significant institutions. For small and non-complex institutions, which are less engaged in risky activities and which pay out low amounts of variable remuneration, the relatively high implementation cost of deferral and pay-out in instrument are of concern. Member States have made wide use of exclusions. Regulating the extent, process and identification of such exclusions at the EU-level would further harmonise remuneration policies in the member states.

Reifner, U., Neuberger, D., Clerc-Renaud, S., Zakaria, I., Schwizer, P., Nastansky, A., Stephan, A., Soana, M. G., Ferri, G., Schwartz, S., Forbes, W., & Riefa, C. (2016). Study on the remuneration provisions applicable to credit institutions and investment firms(JUST/2015/MARK/PR/CIVI/0001) [Prepared by the institute for financial services for European Commission’s DG JUST]. Hamburg: Institut für Finanzdienstleistungen e.V.

Based on content

Study on the remuneration provisions applicable to credit institutions and investment firms
RapporterPublication
Reifner, U., Neuberger, D., Clerc-Renaud, S., Zakaria, I., Schwizer, P., Nastansky, A., Stephan, A., Soana, M. G., Ferri, G., Schwartz, S., Forbes, W., & Riefa, C.
Publication year

2016

Abstract

Variable remuneration in credit institutions and investment firms can encourage excessive risk-taking behaviour. The present research investigates the impact of the Capital Requirement Directive and Regulation (CRD IV package) on this type of behaviour. The research shows that the Directive has had a significant effect on risk management. Deferral of variable pay, malus arrangements and a maximum ratio for the variable pay of risk-taking personnel are seen to be effective incentives even at this early stage. Competitive disadvantages with regard to attracting and retaining staff from unregulated sectors could not be verified. Problems have been found with regard to clawback clauses in the context of national employment law. Other problems concern the need for rules that are better adapted to the business scale. The rules work well in the case of big and significant institutions. For small and non-complex institutions, which are less engaged in risky activities and which pay out low amounts of variable remuneration, the relatively high implementation cost of deferral and pay-out in instrument are of concern. Member States have made wide use of exclusions. Regulating the extent, process and identification of such exclusions at the EU-level would further harmonise remuneration policies in the member states.

Den finska kollektivavtalsmodellen i stöpsleven
ReportsPublication
Karlson, N. & Björklund, M.
Publication year

2021

Published in

(Arbetsmarknadsprogrammet, rapport nr. 19) Stockholm: Ratio.

Abstract

De finska arbetsgivarna inom Skogsindustrin och Teknologiindustrin, landets ledande exportsektorer, beslutade i oktober 2020 respektive mars 2021 att ensidigt säga upp kollektivavtalen på industrinivå för att åstadkomma lokala förhandlingar på företagsnivå direkt med medarbetarna. Ambitionen är att förändra finsk lönebildning för att åstadkomma ökad lokal flexibilitet och stärkt konkurrenskraft.

I rapporten, som baseras på intervjuer med partsföreträdare och experter samt tidigare forskning och medieuppgifter, beskrivs bakgrunden till arbetsgivarnas beslut, deras motiv, andra branschers reaktioner, de fackliga motparternas synsätt samt olika statliga regleringars betydelse för utvecklingen. Avslutningsvis diskuteras ett antal lärdomar för den svenska arbetsmarknadsmodellen.

Karlson, N. & Björklund, M. (2021). Den finska kollektivavtalsmodellen i stöpsleven. (Arbetsmarknadsprogrammet, rapport nr. 19) Stockholm: Ratio.

Primärvårdsfokus och vårdförsäkringar: Lärdomar från Australien
ReportsPublication
Collin, E., Lundbäck, M. & Karlson, N.
Publication year

2021

Published in

Framtidens sjukvård och omsorg

Abstract

Syftet med denna rapport är att beskriva det australiensiska sjukvårdssystemet, jämföra relevanta delar med det svenska och baserat på detta diskutera eventuella lärdomar för det svenska vård och omsorgssystemet.
Både Australien och Sverige klarar sig väl i internationella jämförelser av sjukvårdsystem, samtidigt som de, till viss del, har valt olika sätt att organisera och finansiera sin vård, vilket gör länderna intressanta att jämföra och Australien till ett intressant land att lära sig något av.
I första hand studeras primärvård och specialistvård (öppen och sluten). Dessutom undersöks äldreomsorg i form av hemtjänst i eget boende samt institutionaliserad äldreomsorg. Övriga vård- och omsorgstjänster berörs endast undantagsvis.

Show more