Search

Taxation, Institutions and the Agents of Economic Growth

PublicationBook chapter
Äganderätt, Dan Johansson, Företagandets villkor, Institutionell ekonomi, Magnus Henrekson, Skatt, Tillväxt
Taxation, Institutions and the Agents of Economic Growth
Download

Henrekson, M. & Johansson, D. (2004). ”Taxation, Institutions and the Agents of Economic Growth”, in Hallin, G. & Östhol, A. (Eds.). På den tillväxtpolitiska agendan/On the Growth Policy Agenda (pp. 51-68). Stockholm and Östersund: Institutet för tillväxtpolitiska studier.

Based on content

Firm growth, institutions, and structural transformation
Book chapterPublication
Henrekson, M. & Johansson, D.
Publication year

2011

Abstract

Dan Johansson har tillsammans med Magnus Henrekson skrivit kapitlet Firm growth, institutions, and structural transformation i Michael Fritsch (red) Handbook of Research on Entrepreneurship and Regional Development: National and Regional Perspectives. Kapitlet tar sin utgångspunkt i att hög ekonomisk tillväxt förutsätter att institutionerna – ”samhällets spelregler” – bejakar snabb strukturomvandling. Framgångsrika företag måste attrahera resurser från mindre framgångsrika företag för att kunna växa. Utvecklingen har således såväl en ”positiv” som ”negativ” sida. I kapitlet läggs speciellt fokus på förutsättningarna för så kallade gasellföretag – ett fåtal snabbväxande företag – vilka har visat sig ha stor betydelse för sysselsättning och tillväxt, enligt forskningen. Tre politikområden identifieras som centrala för att stimulera framväxten av fler snabbväxande företag: Fortsatt avreglering av den offentliga sektorn, förbättrade skatteincitament och en översyn av arbetsmarknadsregleringarna.

Related content: Working Paper No. 150

Firm growth, institutions, and structural transformation
Book chapterPublication
Henrekson, M. & Johansson, D.
Publication year

2011

Abstract

Dan Johansson har tillsammans med Magnus Henrekson skrivit kapitlet Firm growth, institutions, and structural transformation i Michael Fritsch (red) Handbook of Research on Entrepreneurship and Regional Development: National and Regional Perspectives. Kapitlet tar sin utgångspunkt i att hög ekonomisk tillväxt förutsätter att institutionerna – ”samhällets spelregler” – bejakar snabb strukturomvandling. Framgångsrika företag måste attrahera resurser från mindre framgångsrika företag för att kunna växa. Utvecklingen har således såväl en ”positiv” som ”negativ” sida. I kapitlet läggs speciellt fokus på förutsättningarna för så kallade gasellföretag – ett fåtal snabbväxande företag – vilka har visat sig ha stor betydelse för sysselsättning och tillväxt, enligt forskningen. Tre politikområden identifieras som centrala för att stimulera framväxten av fler snabbväxande företag: Fortsatt avreglering av den offentliga sektorn, förbättrade skatteincitament och en översyn av arbetsmarknadsregleringarna.

Related content: Working Paper No. 150

Firm growth, institutions, and structural transformation
BokkapitelPublication
Henrekson, M. & Johansson, D.
Publication year

2011

Abstract

Dan Johansson har tillsammans med Magnus Henrekson skrivit kapitlet Firm growth, institutions, and structural transformation i Michael Fritsch (red) Handbook of Research on Entrepreneurship and Regional Development: National and Regional Perspectives. Kapitlet tar sin utgångspunkt i att hög ekonomisk tillväxt förutsätter att institutionerna – ”samhällets spelregler” – bejakar snabb strukturomvandling. Framgångsrika företag måste attrahera resurser från mindre framgångsrika företag för att kunna växa. Utvecklingen har således såväl en ”positiv” som ”negativ” sida. I kapitlet läggs speciellt fokus på förutsättningarna för så kallade gasellföretag – ett fåtal snabbväxande företag – vilka har visat sig ha stor betydelse för sysselsättning och tillväxt, enligt forskningen. Tre politikområden identifieras som centrala för att stimulera framväxten av fler snabbväxande företag: Fortsatt avreglering av den offentliga sektorn, förbättrade skatteincitament och en översyn av arbetsmarknadsregleringarna.

Related content: Working Paper No. 150

Show more