Search

The creation of a global firm: L.M. Ericsson and character virtues put into context

PublicationBook chapter
Dygder, Entreprenörskap, Företagandets villkor, Rasmus Nykvist

Nykvist, R. (2015). “The creation of a global firm: L.M. Ericsson and character virtues put into context”. I Karlson, N., Norek, M. & K. Wennberg (red.), Virtues in Entrepreneurship (s. 184–211). Stockholm: Ratio.


Similar content

Digitalization and the future of Management Learning: New technology as an enabler of historical, practice-oriented, and critical perspectives in management research and learning
Article (with peer review)Publication
Laurell, C., Sandström, C., Eriksson, K., & Nykvist, R.
Publication year

2020

Published in
Abstract

How are historical, practice-oriented, and critical research perspectives in management affected by digitalization? In this article, we describe and discuss how two digital research approaches can be applied and how they may influence the future directions of management scholarship and education: Social Media Analytics and digital archives. Our empirical illustrations suggest that digitalization generates productivity improvements for scholars, making it possible to undertake research that was previously too laborious. It also enables researchers to pay closer attention to detail while still being able to abstract and generalize. We therefore argue that digitalization contributes to a historical turn in management, that practice-oriented research can be conducted with less effort and improved quality and that micro-level data in the form of digital archives and online contents make it easier to adopt critical perspectives.

En dynamisk arbetsmarknad
BookPublication
Stern, L.
Publication year

2019

Published in
Abstract

Hur påverkas svensk arbetsmarknad av teknikutveckling, tjänstefiering, entreprenörskap och immigration? Hur väl förmår de institutionella villkoren i form av lagar, regler och skatter att hänga med?

Detta är temat för forskningsantologin En dynamisk arbetsmarknad.

En väl fungerande arbetsmarknad förutsätter ändamålsenliga villkor för medarbetare och arbetsgivare i syfte att uppmuntra utveckling, jobbskapande och tillväxt. I en föränderlig värld behöver dessa villkor utvecklas och förbättras.

Femton forskare i ekonomisk historia, företagsekonomi, nationalekonomi, sociologi och statsvetenskap analyserar de viktigaste omvärldsförändringarna och de lagar, regler och skatter som påverkar förutsättningarna på arbetsmarknaden. Studierna bygger på empiriska undersökningar och forskningssammanställningar, och syftet är att bidra till en välgrundad diskussion om framtiden för svensk arbetsmarknad.

Konkurrens, selektion och entreprenöriellt lärande – Global Award for Entrepreneurship Research 2019 till Boyan Jovanovic
Article (without peer review)Publication
Andersson, M., Braunerhjelm, P., Delmar, F., Rickne, A., Stenkula, M., Thorburn, K. & Wennberg, K.
Publication year

2019

Published in
Abstract

Denna artikel presenterar 2019 års pristagare av Global Award for Entrepreneurship Research – Boyan Jovanovic – och vilka bidrag han har gjort inom entreprenörskapsforskningen. Även om Jovanovic är en välkänd och välciterad ekonom inom akademin är måhända hans explicita bidrag inom entreprenörskapsforskningen inte lika välkända. Jovanovic har bidragit till en ökad förståelse av vem som egentligen blir entreprenör och entreprenörskapets betydelse för såväl företagsstruktur som innovationskraft och ekonomisk tillväxt.

Show more

Ratio is an independent research institute that researches how the conditions of entrepreneurship can be developed and improved.

Sveavägen 59 4trp

Box 3203

103 64 Stockholm

Bankgiro: 512-6578