Search

The impact of public policies on skill mismatch: cross-country analysis in OECD economies

PublicationReports
Företagandets villkor, Forska hos Ratio, Kompetens för tillväxt, Kristina Nyström, KTH, Matchning
Master Thesis – Arthur-Alexandre Mauriès – The Impact of Public Policies on Skill Mismatch
Download

Abstract

Governments aim at reducing skill mismatch because of the adverse effects that it can trigger at the individual and firm level as well as at the country level. Skill mismatch has been defined as a persistent phenomenon with long lasting cross-country differences (Mavromaras et al., 2013). This phenomenon could thus be explained by equivalent cross-country differences in national public policies. The purpose of this thesis is to test the impact of public policies on the probability of being skill mismatched across OECD countries. This thesis explores the recent OECD Survey of Adult Skills from the Programme for the International Assessment of Adult Competencies using an alternative measure of skill mismatch. Data for public policies come from a wide variety of sources. The results show that both policies targeted on firms (‘demand side of skills’) and policies dealing with the available workforce (‘supply side of skills’) can result in a reduction of skill mismatch levels. Regarding the demand side of skills, countries with smooth regulations on the firing of permanent employees, with efficient policies increasing the allocative efficiency and with a strong focus on entrepreneurship seem to experience lower levels of skill mismatch. For the case of the supply side of skills, housing policies efficient at increasing labour mobility together with a higher participation in lifelong learning and higher investments in active labour market programmes and education are expected to be associated with a reduction of skill mismatch.

Mauriés, A-A. (2016) The impact of public policies on skill mismatch: cross-country analysis in OECD economies. Master Thesis, KTH.

Based on content

The impact of public policies on skill mismatch: cross-country analysis in OECD economies
RapporterPublication
Mauriès, A-A.
Publication year

2016

Published in

Master Thesis

Abstract

Governments aim at reducing skill mismatch because of the adverse effects that it can trigger at the individual and firm level as well as at the country level. Skill mismatch has been defined as a persistent phenomenon with long lasting cross-country differences (Mavromaras et al., 2013). This phenomenon could thus be explained by equivalent cross-country differences in national public policies. The purpose of this thesis is to test the impact of public policies on the probability of being skill mismatched across OECD countries. This thesis explores the recent OECD Survey of Adult Skills from the Programme for the International Assessment of Adult Competencies using an alternative measure of skill mismatch. Data for public policies come from a wide variety of sources. The results show that both policies targeted on firms (‘demand side of skills’) and policies dealing with the available workforce (‘supply side of skills’) can result in a reduction of skill mismatch levels. Regarding the demand side of skills, countries with smooth regulations on the firing of permanent employees, with efficient policies increasing the allocative efficiency and with a strong focus on entrepreneurship seem to experience lower levels of skill mismatch. For the case of the supply side of skills, housing policies efficient at increasing labour mobility together with a higher participation in lifelong learning and higher investments in active labour market programmes and education are expected to be associated with a reduction of skill mismatch.

Den finska kollektivavtalsmodellen i stöpsleven
ReportsPublication
Karlson, N. & Björklund, M.
Publication year

2021

Published in

(Arbetsmarknadsprogrammet, rapport nr. 19) Stockholm: Ratio.

Abstract

De finska arbetsgivarna inom Skogsindustrin och Teknologiindustrin, landets ledande exportsektorer, beslutade i oktober 2020 respektive mars 2021 att ensidigt säga upp kollektivavtalen på industrinivå för att åstadkomma lokala förhandlingar på företagsnivå direkt med medarbetarna. Ambitionen är att förändra finsk lönebildning för att åstadkomma ökad lokal flexibilitet och stärkt konkurrenskraft.

I rapporten, som baseras på intervjuer med partsföreträdare och experter samt tidigare forskning och medieuppgifter, beskrivs bakgrunden till arbetsgivarnas beslut, deras motiv, andra branschers reaktioner, de fackliga motparternas synsätt samt olika statliga regleringars betydelse för utvecklingen. Avslutningsvis diskuteras ett antal lärdomar för den svenska arbetsmarknadsmodellen.

Karlson, N. & Björklund, M. (2021). Den finska kollektivavtalsmodellen i stöpsleven. (Arbetsmarknadsprogrammet, rapport nr. 19) Stockholm: Ratio.

Primärvårdsfokus och vårdförsäkringar: Lärdomar från Australien
ReportsPublication
Collin, E., Lundbäck, M. & Karlson, N.
Publication year

2021

Published in

Framtidens sjukvård och omsorg

Abstract

Syftet med denna rapport är att beskriva det australiensiska sjukvårdssystemet, jämföra relevanta delar med det svenska och baserat på detta diskutera eventuella lärdomar för det svenska vård och omsorgssystemet.
Både Australien och Sverige klarar sig väl i internationella jämförelser av sjukvårdsystem, samtidigt som de, till viss del, har valt olika sätt att organisera och finansiera sin vård, vilket gör länderna intressanta att jämföra och Australien till ett intressant land att lära sig något av.
I första hand studeras primärvård och specialistvård (öppen och sluten). Dessutom undersöks äldreomsorg i form av hemtjänst i eget boende samt institutionaliserad äldreomsorg. Övriga vård- och omsorgstjänster berörs endast undantagsvis.

Show more