Search

Tillitens ekonomi

PublicationArticle (without peer review)
Ekonomisk tillväxt, Företagandets villkor, Niclas Berggren, Tillit, Tillväxt

Abstract

På senare år har tillit – dess förekomst, orsaker och verkningar – kommit att studeras alltmer inom nationalekonomin. I denna artikel presenteras empiriska resultat, baserade på data från enkäter och experiment, inom detta forskningsområde. Resultaten visar att tilliten stärks av en hög homogenitet i befolkningen, en hög utbildningsnivå och en högkvalitativ rättsstat. Tillit ger i sin tur lägre transaktionskostnader och verkar leda till högre ekonomisk tillväxt. Dessutom finns det indikationer på att tillit gör oss människor lyckligare.

Berggren, N. & Jordahl, H. (2006). ”Tillitens ekonomi.”Ekonomisk Debatt, 34(3): 41-54.

Based on content

Free to Trust: Economic Freedom and Social Capital
Article (with peer review)Publication
Berggren, N. & Jordahl, H.
Publication year

2006

Published in
Abstract

We present new evidence on how generalized trust is formed. Unlike previous studies, we look at the explanatory power of economic institutions, we use newer data, we incorporate more countries, and we use instrumental variables in an attempt to handle the causality problem. A central result is that legal structure and security of property rights (area 2 of the Economic Freedom Index) increase trust. The idea is that a market economy, building on voluntary transactions and interactions with both friends and strangers within the predictability provided by the rule of law, entails both incentives and mechanisms for trust to emerge between people.

Related content: Working Paper No. 64

Free to Trust: Economic Freedom and Social Capital
Artikel (med peer review)Publication
Berggren, N. & Jordahl, H.
Publication year

2006

Published in
Abstract

We present new evidence on how generalized trust is formed. Unlike previous studies, we look at the explanatory power of economic institutions, we use newer data, we incorporate more countries, and we use instrumental variables in an attempt to handle the causality problem. A central result is that legal structure and security of property rights (area 2 of the Economic Freedom Index) increase trust. The idea is that a market economy, building on voluntary transactions and interactions with both friends and strangers within the predictability provided by the rule of law, entails both incentives and mechanisms for trust to emerge between people.

Related content: Working Paper No. 64

Tillitens ekonomi
Artikel (utan peer review)Publication
Berggren, N. & Jordahl, H.
Publication year

2006

Published in
Abstract

På senare år har tillit – dess förekomst, orsaker och verkningar – kommit att studeras alltmer inom nationalekonomin. I denna artikel presenteras empiriska resultat, baserade på data från enkäter och experiment, inom detta forskningsområde. Resultaten visar att tilliten stärks av en hög homogenitet i befolkningen, en hög utbildningsnivå och en högkvalitativ rättsstat. Tillit ger i sin tur lägre transaktionskostnader och verkar leda till högre ekonomisk tillväxt. Dessutom finns det indikationer på att tillit gör oss människor lyckligare.

Show more