Search

Variable risk preferences in new firm growth and survival

PublicationArticle (with peer review)
Alexander McKelvie, Företagandets villkor, Företagstillväxt, Frédéric Delmar, Karl Wennberg

Abstract

We outline and test a decision-making theory of new venture growth and survival. Building upon research in entrepreneurship and decision making under risk, we hypothesize that entrepreneurs’ attention to survival and aspiration reference points changes based on venture age (experience-based learning), size (differences in decision complexity), and performance decision domain. Examining a panel of 14,760 new ventures in the professional services sector, our findings show how risk preferences change as a venture ages and increases in size. This approach offers a more nuanced view of decision making under risk and provides a theoretical explanation for the common patterns of new ventures’ probability of exit and growth diminishing with age and size.

Wennberg, K., Delmar, F., & McKelvie, A. (2016). Variable risk preferences in new firm growth and survival. Journal of Business Venturing, 31(4), 408–427. DOI: 10.1016/j.jbusvent.2016.05.001


Similar content

The Entrepreneurial Story and its Implications for Research
Article (with peer review)Publication
Brattström, A., & Wennberg, K.
Publication year

2022

Published in

Entrepreneurship theory and practice, 46(6), 1443-1468.

Abstract

Research is not merely report-writing; it also involves elements of storytelling. In this essay, we reflect on two narrative archetypes in entrepreneurship research: the stories of entrepreneurship as a road to salvation and means to emancipation. We outline a framework to analyze research from a storytelling perspective, apply this framework to identify implicit assumptions and methodological biases in mainstream research, and discuss how a storytelling framework can be used to generate alternative stories. We argue for a more empirically grounded research agenda that continues the development of entrepreneurship research into a rich and diverse field.

Utvärderingar av näringspolitik – en intressekonflikt mellan myndigheter, konsult-företag, politik och skattebetalare?
Article (without peer review)Publication
Colin, E., Sandström, C., & Wennberg, C.
Publication year

2021

Published in

Ekon. Debatt, 49, 30-41.

Abstract

Antalet utvärderingar av ekonomisk politik ökar explosionsartat. Det finns dock få systematiska sammanställningar av de utvärderingar som görs och det saknas kunskap om hur utvärderare skiljer sig åt gällande metoder och slutsatser, inte minst inom näringspolitiken. Vi studerar utvärderingar av 110 näringspoli-tiska insatser 2009–19 genom att granska huruvida valet av utvärderare påver-kar utvärderingarnas resultat. Privata konsulter visar sig vara den vanligaste utvärderaren av näringspolitik och deras utvärderingar skiljer sig från andra utvärderare genom att vara övervägande mer positiva till de utvärderade insat-serna. Vi diskuterar intressekonflikter som kan antas föreligga mellan utvärde-rare, myndigheter, den politiska makten och allmänheten.

Colin, E., Sandström, C., & Wennberg, C. (2021). Utvärderingar av näringspolitik–en intressekonflikt mellan myndigheter, konsultföretag, politik och skattebetalare. Ekon. Debatt, 49, 30-41.

Show more

Bankgiro: 512-6578