Search

Working Paper No. 10. Offentlig avveckling

PublicationWorking paper
Avreglering, Företagandets villkor, Konkurrens, Monopol, Nils Karlson, Privatisering
Working Paper No. 10.
Download

Abstract

Uppsatsen analyserar ur ett marknadsperspektiv de förändringar av den offentliga sektorns legala monopol som har skett under det senaste decenniet. Särskilt ”privatiseringar” av typen entreprenader och checksystem diskuteras. Slutsatsen är att avsaknaden av fria konsumentval, etableringsfrihet och fri prissättning leder såväl till bristande lyhördhet för konsumenternas behov som till otillräcklig kvalitet och förnyelseförmåga. Rekommendationen är att dessa verksamheter bör ses som en entreprenörsmöjlighet snarare än som ett kostnadsproblem.

Karlson, N. (2002). Offentlig avveckling. Ratio Working Paper No. 10.


Similar content

Myten om centralisering – Om sjukvården som ett polycentriskt system
ReportsPublication
Karlson, N. & Lundbäck, M.
Publication year

2021

Published in

Ratioakademiens sjukvårdsprojekt

Abstract

Sammanfattning:
Syftet med denna rapport är att analysera sjukvården utifrån ett polycentriskt perspektiv, i jämförelse med ett monocentriskt, mer centraliserat, samt att diskutera hur ökade polycentriska inslag skulle kunna utveckla svensk vård och omsorg. Författarnas hypotes är att vård- och omsorgssystem som utmärks av en mångfald av finansiärer och utförare, med stora inslag av valfrihet och spritt ansvar, klarar vårduppdraget lika bra eller bättre än mer centraliserade och helt skattefinansierade system.

Ratio Working Paper No 343: Populism, Liberalism and the Quest for Meaning and Community
Working paperPublication
Karlson, N.
Publication year

2020

Abstract

Liberalism is losing ground, while populist or even authoritarian nationalist regimes are on the rise. This paper argues that the causes of the decline are, at least partly, endogenous, that a narrow focus on economic efficiency and the successful critique of socialism and the welfare state have created an idea vacuum that has opened up for these illiberal tendencies. The conclusion is that a central challenge for liberalism is to offer a comprehensive idea and narrative about meaning and community that is not socialistic, conservative or nationalistic, but distinctly liberal, to counter these developments.

The Idea Vacuum of Liberalism and the Quest for Meaning and Community
Article (with peer review)Publication
Karlson, N.
Publication year

2019

Abstract

Liberalism is losing ground, while populist or even authoritarian nationalist regimes are on the rise. This article argues that the causes of the decline are, at least partly, endogenous, that a narrow focus on economic efficiency and the successful critique of socialism and the welfare state have created an idea vacuum that has opened up for these illiberal tendencies. The conclusion is that a central challenge for liberalism is to offer a comprehensive idea and narrative about meaning and community that is not socialist, conservative or nationalist, but distinctly liberal, to counter these developments.

Show more

Bankgiro: 512-6578