Search

Working Paper No. 101. Explaining Welfare State Survival: The Role of Economic Freedom and Globalization

PublicationWorking paper
Äganderätt, Andreas Bergh, Företagandets villkor, Globalisering, Skatter, Tillväxt, Välfärd
Working Paper No. 101.
Download

Abstract

Using the economic freedom index and the newly developed KOF-index of globalization, it is shown that the Scandinavian welfare states have experienced faster, bigger and more consistent increases in these areas, compared to the smaller European and the so called liberal welfare states. The market economy and globalization hence do not pose threats to these welfare states, but are instead neglected factors in explaining their survival and good economic performance. Big government decreases the economic freedom index by definition, but the welfare states compensate in other areas, such as legal structure and secure property rights.

Related content: Explaining the Survival of the Swedish Welfare State

Bergh, A. (2006). Explaining Welfare State Survival: The Role of Economic Freedom and Globalization. Ratio Working Paper No. 101.

Based on content

Working Paper No. 101. Explaining Welfare State Survival: The Role of Economic Freedom and Globalization
Working paperPublication
Bergh, A.
Publication year

2006

Abstract

Using the economic freedom index and the newly developed KOF-index of globalization, it is shown that the Scandinavian welfare states have experienced faster, bigger and more consistent increases in these areas, compared to the smaller European and the so called liberal welfare states. The market economy and globalization hence do not pose threats to these welfare states, but are instead neglected factors in explaining their survival and good economic performance. Big government decreases the economic freedom index by definition, but the welfare states compensate in other areas, such as legal structure and secure property rights.

Related content: Explaining the Survival of the Swedish Welfare State

Ett nytt Sverige – hur genomförs tillväxthöjande reformer?
ReportsPublication
Bergh, A.
Publication year

2010

Abstract

Denna rapport sammanfattar en rad resultat inom Ratios projekt kring politisk förändring. Den bygger främst på egen och andras forskning som publicerats i vetenskapliga tidskrifter, men presenterar också en del helt nya siffror från en reformdatabas över OECD-länder som byggts upp inom projektet. Rapporten är tänkt att fungera som ett faktabaserat diskussionsunderlag. För fördjupande läsning, se den bok som getts ut inom projektet: Reform – Förändring och tröghet i välfärdsstaterna (Santesson-Wilson och Erlingsson, 2009) samt litteraturlistan på sista sidan.

Ett nytt Sverige – hur genomförs tillväxthöjande reformer?
RapporterPublication
Bergh, A.
Publication year

2010

Abstract

Denna rapport sammanfattar en rad resultat inom Ratios projekt kring politisk förändring. Den bygger främst på egen och andras forskning som publicerats i vetenskapliga tidskrifter, men presenterar också en del helt nya siffror från en reformdatabas över OECD-länder som byggts upp inom projektet. Rapporten är tänkt att fungera som ett faktabaserat diskussionsunderlag. För fördjupande läsning, se den bok som getts ut inom projektet: Reform – Förändring och tröghet i välfärdsstaterna (Santesson-Wilson och Erlingsson, 2009) samt litteraturlistan på sista sidan.

Show more