Search

Working Paper No. 122. Income taxes and the probability to become self-employed

PublicationWorking paper
Åsa Hansson, Egenföretagande, Entreprenörskap, Företagandets villkor, Inkomstfördelning
Working Paper No. 122.
Download

Abstract

It is widely recognized that entrepreneurial activity plays an important role in promoting new product innovation, discovering new markets, and replacing inefficient incumbents in a process called “creative destruction”, all of which enhance economic growth. Given the importance of entrepreneurship and small business enterprises it is not surprising that policy makers worldwide (and especially in Europe) try to stimulate entrepreneurial activity. One public policy, frequently discussed, is how to design tax policies that stimulate start-ups and entrepreneurship. Existing knowledge about taxes’ effect on entrepreneurial activity and start-ups is relatively limited, however. Existing empirical studies are primarily based on US data and have until recently used aggregated tax measures (e.g., average national tax rates) or hypothetical marginal tax rates and time-series or cross-section data. This study, however, uses a particular rich longitudinal micro-level dataset based on Swedish tax-return information, which makes it possible to track a cohort of individuals over time periods during which tax rate changes took place, and thereby isolate whether real-life individual decisions about self-employment are affected by changes in the tax rates they actually face. In addition, as the tax structure in Sweden is neutral as opposed to the US that encourages risk taking and tax-driven self-employment, studying the effect of income taxes on the probability to become self-employed based on Swedish data provides information about how taxes on self-employment affect self-employment. Contrary to earlier studies based on US data, I find both average and marginal tax rates to negatively impact the probability to become self-employed.

Hansson, Å. (2008). Income taxes and the probability to become self-employed: The case of Sweden. Ratio Working Paper No. 122.


Similar content

En dynamisk arbetsmarknad
BookPublication
Stern, L.
Publication year

2019

Published in
Abstract

Hur påverkas svensk arbetsmarknad av teknikutveckling, tjänstefiering, entreprenörskap och immigration? Hur väl förmår de institutionella villkoren i form av lagar, regler och skatter att hänga med?

Detta är temat för forskningsantologin En dynamisk arbetsmarknad.

En väl fungerande arbetsmarknad förutsätter ändamålsenliga villkor för medarbetare och arbetsgivare i syfte att uppmuntra utveckling, jobbskapande och tillväxt. I en föränderlig värld behöver dessa villkor utvecklas och förbättras.

Femton forskare i ekonomisk historia, företagsekonomi, nationalekonomi, sociologi och statsvetenskap analyserar de viktigaste omvärldsförändringarna och de lagar, regler och skatter som påverkar förutsättningarna på arbetsmarknaden. Studierna bygger på empiriska undersökningar och forskningssammanställningar, och syftet är att bidra till en välgrundad diskussion om framtiden för svensk arbetsmarknad.

Konkurrens, selektion och entreprenöriellt lärande – Global Award for Entrepreneurship Research 2019 till Boyan Jovanovic
Article (without peer review)Publication
Andersson, M., Braunerhjelm, P., Delmar, F., Rickne, A., Stenkula, M., Thorburn, K. & Wennberg, K.
Publication year

2019

Published in
Abstract

Denna artikel presenterar 2019 års pristagare av Global Award for Entrepreneurship Research – Boyan Jovanovic – och vilka bidrag han har gjort inom entreprenörskapsforskningen. Även om Jovanovic är en välkänd och välciterad ekonom inom akademin är måhända hans explicita bidrag inom entreprenörskapsforskningen inte lika välkända. Jovanovic har bidragit till en ökad förståelse av vem som egentligen blir entreprenör och entreprenörskapets betydelse för såväl företagsstruktur som innovationskraft och ekonomisk tillväxt.

The openness of open innovation in ecosystems
Article (with peer review)Publication
Öberg, C., & Alexander, A.
Publication year

2019

Abstract

Open innovation has rendered increased interest both in practice and research, and has expanded from dyadic transfers of ideas, to ecosystem levels. Knowledge is at the heart of open innovation, and this paper describes and discusses knowledge-transfer linkages for open innovation. It does so based on a literature review. The paper links together open innovation research with general management research to categorise and discuss linkages among parties in terms of their openness and how they relate to knowledge management. Conclusions indicate that openness needs to be considered in different dimensions that also links to different knowledge management outcomes. The paper’s contribution consists of how it connects open innovation research to the general management literature, and how it builds a practical understanding of how linkages between firms can be categorised to aid firms to consider which mechanisms they may choose and why.

Show more

Bankgiro: 512-6578