Search

Working Paper No. 122. Income taxes and the probability to become self-employed

PublicationWorking paper
Åsa Hansson, Egenföretagande, Entreprenörskap, Företagandets villkor, Inkomstfördelning
Working Paper No. 122.
Download

Abstract

It is widely recognized that entrepreneurial activity plays an important role in promoting new product innovation, discovering new markets, and replacing inefficient incumbents in a process called “creative destruction”, all of which enhance economic growth. Given the importance of entrepreneurship and small business enterprises it is not surprising that policy makers worldwide (and especially in Europe) try to stimulate entrepreneurial activity. One public policy, frequently discussed, is how to design tax policies that stimulate start-ups and entrepreneurship. Existing knowledge about taxes’ effect on entrepreneurial activity and start-ups is relatively limited, however. Existing empirical studies are primarily based on US data and have until recently used aggregated tax measures (e.g., average national tax rates) or hypothetical marginal tax rates and time-series or cross-section data. This study, however, uses a particular rich longitudinal micro-level dataset based on Swedish tax-return information, which makes it possible to track a cohort of individuals over time periods during which tax rate changes took place, and thereby isolate whether real-life individual decisions about self-employment are affected by changes in the tax rates they actually face. In addition, as the tax structure in Sweden is neutral as opposed to the US that encourages risk taking and tax-driven self-employment, studying the effect of income taxes on the probability to become self-employed based on Swedish data provides information about how taxes on self-employment affect self-employment. Contrary to earlier studies based on US data, I find both average and marginal tax rates to negatively impact the probability to become self-employed.

Hansson, Å. (2008). Income taxes and the probability to become self-employed: The case of Sweden. Ratio Working Paper No. 122.

Based on content

Working Paper No. 122. Income taxes and the probability to become self-employed
Working paperPublication
Hansson, Å.
Publication year

2008

Published in

Ratio Working Paper

Abstract

It is widely recognized that entrepreneurial activity plays an important role in promoting new product innovation, discovering new markets, and replacing inefficient incumbents in a process called “creative destruction”, all of which enhance economic growth. Given the importance of entrepreneurship and small business enterprises it is not surprising that policy makers worldwide (and especially in Europe) try to stimulate entrepreneurial activity. One public policy, frequently discussed, is how to design tax policies that stimulate start-ups and entrepreneurship. Existing knowledge about taxes’ effect on entrepreneurial activity and start-ups is relatively limited, however. Existing empirical studies are primarily based on US data and have until recently used aggregated tax measures (e.g., average national tax rates) or hypothetical marginal tax rates and time-series or cross-section data. This study, however, uses a particular rich longitudinal micro-level dataset based on Swedish tax-return information, which makes it possible to track a cohort of individuals over time periods during which tax rate changes took place, and thereby isolate whether real-life individual decisions about self-employment are affected by changes in the tax rates they actually face. In addition, as the tax structure in Sweden is neutral as opposed to the US that encourages risk taking and tax-driven self-employment, studying the effect of income taxes on the probability to become self-employed based on Swedish data provides information about how taxes on self-employment affect self-employment. Contrary to earlier studies based on US data, I find both average and marginal tax rates to negatively impact the probability to become self-employed.

Working Paper No. 39. Förmögenhetsskatten som symbol
Working paperPublication
Hansson, Å.
Publication year

2002

Published in

Ratio Working Paper

Abstract

Sverige är ett av ett fåtal länder inom OECD som fortfarande beskattar förmögenhet, dessutom betydligt hårdare än de flesta övriga länder med förmögenhetsskatt. Att avvika från andra länders beskattning av rörliga skattebaser – där kapital är den mest rörliga – kan få negativa konsekvenser på bl a sparande och tillgång på inhemskt kapital vilket i sin tur inte bara påverkar mängden genererade skatteintäkter utan även företagsklimat och ekonomisk tillväxttakt. Även om det kan finnas goda skäl att beskatta förmögenhet, bl a för att uppnå en jämnare förmögenhetsfördelning vilket i sin tur kan ha positiva effekter på investeringsnivån och tillväxttakten, får skatten ofta inte avsedda effekter i en global värld där de totala skatterna på kapital varierar mellan länderna. Mycket tyder på att den svenska förmögenhetsskatten istället har kommit att utgöra en viktig symbol för ett solidariskt skattesystem.

Working Paper No. 39. Förmögenhetsskatten som symbol
Working paperPublication
Hansson, Å.
Publication year

2002

Published in

Ratio Working Paper

Abstract

Sverige är ett av ett fåtal länder inom OECD som fortfarande beskattar förmögenhet, dessutom betydligt hårdare än de flesta övriga länder med förmögenhetsskatt. Att avvika från andra länders beskattning av rörliga skattebaser – där kapital är den mest rörliga – kan få negativa konsekvenser på bl a sparande och tillgång på inhemskt kapital vilket i sin tur inte bara påverkar mängden genererade skatteintäkter utan även företagsklimat och ekonomisk tillväxttakt. Även om det kan finnas goda skäl att beskatta förmögenhet, bl a för att uppnå en jämnare förmögenhetsfördelning vilket i sin tur kan ha positiva effekter på investeringsnivån och tillväxttakten, får skatten ofta inte avsedda effekter i en global värld där de totala skatterna på kapital varierar mellan länderna. Mycket tyder på att den svenska förmögenhetsskatten istället har kommit att utgöra en viktig symbol för ett solidariskt skattesystem.

Show more