Search

Working Paper No. 14. Är inflationen på väg tillbaka?

PublicationWorking paper
Företagandets villkor, Inflation, Per Hortlund
Working Paper No. 14.
Download

Abstract

Penninginflation är principiellt oriktig och kan liknas vid forna tiders myntförsämring. Den förvränger alltid marknadsdata – Inte bara relativpriser, men även kassaflöden – vilket försämrar resursallokeringen. ”Deflation” i betydelsen prissänkningar är av ondo enbart om den beror på att penningmängden deflateras, men inte om den beror på produktivitetsökningar. I tänkandet i Akerlof, Dickens & Perry [2000] och Lundborg och Sacklén [2001,2002], saknas väsentliga ting som kreditmarknader, räntor, kapital och banker. Därmed blir det svårt att dra normativa slutsatser om nyttan eller onyttan av penninginflation. Vidare missar Akerlof m fl, Lundborg och Sacklén den rationella förväntningsrevolutionens viktigaste insikt, nämligen att Phillipssambandet gäller så länge man inte försöker utnyttja det. Deras resonemang att löntagarnas nästan-rationalitet vid låga inflationstal skapar en möjlighet att lura dem, kan möjligtvis gälla i länder med stor andel oorganiserad arbetskraft som USA och Kanada, men knappast i länder med starka fackföreningar som Sverige. Penninginflation kan minska arbetslösheten på kort sikt, men den ökar den på lång sikt. Därför bör inflationen avskaffas.

Hortlund, P. (2002). Är inflationen på väg tillbaka? Ratio Working Paper No. 14.

Based on content

Working Paper No. 69. Does Inflation and High Taxes Increase Bank Leverage?
Working paperPublication
Hortlund, P.
Publication year

2005

Published in

Ratio Working Paper

Abstract

Does the combination of inflation and high corporate taxes explain the increase in bank leverage in the 20th century? Inflation automatically increases bank debt, while high corporate taxes hinder capital accumulation. Capital ratios therefore drop, until leverage-induced returns are sufficient to uphold them at constant levels. This theory was confronted with Swedish bank data 1870–2001. Bank capital ratios dropped when inflation and corporate tax rates were high, during WWI and in 1940–1980. The theory can explain the sinking bank capital ratios during these periods, but also their relative stability since the early 1980s. High corporate taxes and inflation were estimated to account for half of the drop in Swedish bank capital ratios since WWII.

Working Paper No. 69. Does Inflation and High Taxes Increase Bank Leverage?
Working paperPublication
Hortlund, P.
Publication year

2005

Published in

Ratio Working Paper

Abstract

Does the combination of inflation and high corporate taxes explain the increase in bank leverage in the 20th century? Inflation automatically increases bank debt, while high corporate taxes hinder capital accumulation. Capital ratios therefore drop, until leverage-induced returns are sufficient to uphold them at constant levels. This theory was confronted with Swedish bank data 1870–2001. Bank capital ratios dropped when inflation and corporate tax rates were high, during WWI and in 1940–1980. The theory can explain the sinking bank capital ratios during these periods, but also their relative stability since the early 1980s. High corporate taxes and inflation were estimated to account for half of the drop in Swedish bank capital ratios since WWII.

Working Paper No. 67. Clearing vs. Leakage: Does Note Monopoly Increase Money and Credit Cycles?
Working paperPublication
Hortlund, P.
Publication year

2005

Published in

Ratio Working Paper

Abstract

The effects of note monopolisation on the amplitude of money and credit cycles are studied. Note monopolisation trades clearing for leakage. If the central bank’s reserve ratio is larger than that of the commercial banks, and if the currency-deposit ratio is sufficiently large, the leakage effect could domi-nate the loss-of-clearing effect (base expansion), such that the credit capacity of the banking system decreases. This was the case when the Bank of Sweden gained a note monopoly in 1904. Money and credit cycles should therefore have become smaller. Swedish bank data for 1871–1938 reveal that money cycles became smaller, but credit cycles larger. The latter is attributed to an increasing time-demand deposit ratio, which increases the credit capacity of the banking system.

Show more