Search

Working Paper No. 154. Using Self-employment as Proxy for Entrepreneurship

PublicationWorking paper
Carl Magnus Bjuggren, Dan Johansson, Egenföretagande, Entreprenörskap, Företagandets villkor, Mikael Stenkula
Working Paper No. 154.
Download

Abstract

Research on entrepreneurship has received an increased amount of interest in recent years, with self-employment being used as the most common proxy for “entrepreneurship” in empirical studies. However, there are various ways of defining selfemployment, making it a somewhat dubious proxy. This may flaw the analysis, especially in cross-country studies, since the documentation of data often is insufficient and difficult to access due to language barriers. We present an analysis of Swedish self-employment data. We show that the measurement of self-employment has changed over time to noticeably affect the reported number of self-employed in the two major statistical sources on self-employment. The reported development of self-employment sometimes differs diametrically depending on source. Sweden is occasionally erroneously reported to show the largest increase in selfemployment in cross-country studies. Our study mimics the results of other country-specific analyses and we conclude that well-grounded conclusions require that the advantages and disadvantages of different statistical sources are recognized.

Bjuggren, C.M., Johansson, D. & Stenkula, M. (2010). Using Self-employment as Proxy for Entrepreneurship: Some Empirical Caveats. Ratio Working Paper No. 154.


Similar content

En dynamisk arbetsmarknad
BookPublication
Stern, L.
Publication year

2019

Published in
Abstract

Hur påverkas svensk arbetsmarknad av teknikutveckling, tjänstefiering, entreprenörskap och immigration? Hur väl förmår de institutionella villkoren i form av lagar, regler och skatter att hänga med?

Detta är temat för forskningsantologin En dynamisk arbetsmarknad.

En väl fungerande arbetsmarknad förutsätter ändamålsenliga villkor för medarbetare och arbetsgivare i syfte att uppmuntra utveckling, jobbskapande och tillväxt. I en föränderlig värld behöver dessa villkor utvecklas och förbättras.

Femton forskare i ekonomisk historia, företagsekonomi, nationalekonomi, sociologi och statsvetenskap analyserar de viktigaste omvärldsförändringarna och de lagar, regler och skatter som påverkar förutsättningarna på arbetsmarknaden. Studierna bygger på empiriska undersökningar och forskningssammanställningar, och syftet är att bidra till en välgrundad diskussion om framtiden för svensk arbetsmarknad.

Konkurrens, selektion och entreprenöriellt lärande – Global Award for Entrepreneurship Research 2019 till Boyan Jovanovic
Article (without peer review)Publication
Andersson, M., Braunerhjelm, P., Delmar, F., Rickne, A., Stenkula, M., Thorburn, K. & Wennberg, K.
Publication year

2019

Published in
Abstract

Denna artikel presenterar 2019 års pristagare av Global Award for Entrepreneurship Research – Boyan Jovanovic – och vilka bidrag han har gjort inom entreprenörskapsforskningen. Även om Jovanovic är en välkänd och välciterad ekonom inom akademin är måhända hans explicita bidrag inom entreprenörskapsforskningen inte lika välkända. Jovanovic har bidragit till en ökad förståelse av vem som egentligen blir entreprenör och entreprenörskapets betydelse för såväl företagsstruktur som innovationskraft och ekonomisk tillväxt.

The openness of open innovation in ecosystems
Article (with peer review)Publication
Öberg, C., & Alexander, A.
Publication year

2019

Abstract

Open innovation has rendered increased interest both in practice and research, and has expanded from dyadic transfers of ideas, to ecosystem levels. Knowledge is at the heart of open innovation, and this paper describes and discusses knowledge-transfer linkages for open innovation. It does so based on a literature review. The paper links together open innovation research with general management research to categorise and discuss linkages among parties in terms of their openness and how they relate to knowledge management. Conclusions indicate that openness needs to be considered in different dimensions that also links to different knowledge management outcomes. The paper’s contribution consists of how it connects open innovation research to the general management literature, and how it builds a practical understanding of how linkages between firms can be categorised to aid firms to consider which mechanisms they may choose and why.

Show more

Bankgiro: 512-6578