Search

Working paper No. 217. Protection of insiders and exclusion of outsiders

PublicationWorking paper
Byggsektorn, Fackförening, Företagandets villkor, Henrik Malm Lindberg, Insider-outsider teorin, Migration
hl_union_behavior_217
Download

Abstract

The Insider-Outsider theory is an attempt, through the Labour Turnover Costs (LTC), to explain the clash of interests between different employees – insiders and outsiders. My claim is that the most important factor that has shaped the insider and outsider status among construction employees at the Swedish labour market is union action and strategies in different phases of the political process. The strategies included attempts to impose, interpret or modify regulations on the labour market in such way that occupation, eductional requirements, employment status, union membership, and even citizenship, shaped the insiderness of different categories of employees and workers. Those excluded came to be outsiders.

Lindberg, H. (2013). ”Protection of insiders and exclusion of outsiders – Union action and strategies in the Swedish construction labour market”. Ratio Working paper No. 217.


Similar content

A Literature Review of the Nexus between Migration and Internationalization
Article (with peer review)Publication
Hatzigeorgiou, A. & Lodefalk, M.
Publication year

2021

Abstract

Protectionism and anti-globalization tides have been rising already before the COVID-19 pandemic, with Brexit and the China-U.S. trade war, as two examples. A continued disruption to global trade, investment and value chains could worsen global development. Economic recovery will require restoring firms’ ability to trade, offshore and invest globally. To achieve this, it will be useful to understand the role of migration for foreign trade, investment and other aspects of internationalization. In this paper we review and discuss over 100 papers published about migrants’ roles on international trade, foreign direct investment and offshoring. Although the evidence suggests that migration facilitates trade and internationalization, we also note substantial gaps and inconsistencies in the existing literature. The aim of this paper is to encourage further research and assist policymakers in their efforts to promote economic recovery including internationalization.

En dynamisk arbetsmarknad
BookPublication
Stern, L.
Publication year

2019

Published in
Abstract

Hur påverkas svensk arbetsmarknad av teknikutveckling, tjänstefiering, entreprenörskap och immigration? Hur väl förmår de institutionella villkoren i form av lagar, regler och skatter att hänga med?

Detta är temat för forskningsantologin En dynamisk arbetsmarknad.

En väl fungerande arbetsmarknad förutsätter ändamålsenliga villkor för medarbetare och arbetsgivare i syfte att uppmuntra utveckling, jobbskapande och tillväxt. I en föränderlig värld behöver dessa villkor utvecklas och förbättras.

Femton forskare i ekonomisk historia, företagsekonomi, nationalekonomi, sociologi och statsvetenskap analyserar de viktigaste omvärldsförändringarna och de lagar, regler och skatter som påverkar förutsättningarna på arbetsmarknaden. Studierna bygger på empiriska undersökningar och forskningssammanställningar, och syftet är att bidra till en välgrundad diskussion om framtiden för svensk arbetsmarknad.

Show more

Bankgiro: 512-6578