Search

Working Paper No. 37. Effektivitetsproblem med höga skattekilar

PublicationWorking paper
Arbetsliv, Företagandets villkor, Gunnar Du Rietz, Marginalskatter, Skattekil, Skattereform, Specialisering
Working Paper No. 37.
Download

Abstract

The objective of the paper is (1) to demonstrate the size of the current labor tax wedges and calculate their effects on the marginal excess burden of changing the average tax wedge one percentage unit and (2) to study the effects of taxes on labor specialization in the household – close services sector.

Du Rietz, G. (2004). Effektivitetsproblem med höga skattekilar. Ratio Working Paper No. 37.

Based on content

Working Paper No. 37. Effektivitetsproblem med höga skattekilar
Working paperPublication
Du Rietz, G.
Publication year

2004

Published in

Ratio Working Paper

Abstract

The objective of the paper is (1) to demonstrate the size of the current labor tax wedges and calculate their effects on the marginal excess burden of changing the average tax wedge one percentage unit and (2) to study the effects of taxes on labor specialization in the household – close services sector.

Working Paper No. 5. Kapitalskatterna och den kreativa förstörelsen
Working paperPublication
Du Rietz, G.
Publication year

2002

Published in

Ratio Working Paper

Abstract

Medan arbetsskatternas utveckling över tiden tidigare studerats har få ekonomer beräknat kapitalskatternas utveckling och lönsamheten av att äga aktier eller att driva småföretag och genom successionen kunna behålla dessa i familjens ägo. I denna uppsats beräknas kapitalskattekilar, effektiva skattesatser, realavkastning efter skatt samt arvsskatt för ett typfamiljeföretag samtliga år under perioden 1970-2002. Studien visar att kapitalskatterna de flesta år dragit in över 80 procent av den reala kapitalavkastningen. Det stora undantaget är 1994 när den borgerliga regeringen slopade dubbelbeskattningen av utdelad vinst och förmögenhetsskatten på arbetande kapital och drygt halverade reavinstskatten. Det har under största delen av perioden varit helt olönsamt att driva familjeföretagande utom för verksamheter med exceptionell lönsamhet före skatt. I och med tillkomsten av fåmansföretagsreglerna 1991 har utvecklingen för framgångsrika entreprenörer försvårats genom att de beskattas hårdare än vanliga aktieägare.

Working Paper No. 5. Kapitalskatterna och den kreativa förstörelsen
Working paperPublication
Du Rietz, G.
Publication year

2002

Published in

Ratio Working Paper

Abstract

Medan arbetsskatternas utveckling över tiden tidigare studerats har få ekonomer beräknat kapitalskatternas utveckling och lönsamheten av att äga aktier eller att driva småföretag och genom successionen kunna behålla dessa i familjens ägo. I denna uppsats beräknas kapitalskattekilar, effektiva skattesatser, realavkastning efter skatt samt arvsskatt för ett typfamiljeföretag samtliga år under perioden 1970-2002. Studien visar att kapitalskatterna de flesta år dragit in över 80 procent av den reala kapitalavkastningen. Det stora undantaget är 1994 när den borgerliga regeringen slopade dubbelbeskattningen av utdelad vinst och förmögenhetsskatten på arbetande kapital och drygt halverade reavinstskatten. Det har under största delen av perioden varit helt olönsamt att driva familjeföretagande utom för verksamheter med exceptionell lönsamhet före skatt. I och med tillkomsten av fåmansföretagsreglerna 1991 har utvecklingen för framgångsrika entreprenörer försvårats genom att de beskattas hårdare än vanliga aktieägare.

Show more