Search

Working Paper No. 38. Skatterna och makten

PublicationWorking paper
Beskattning, Demokrati, Företagandets villkor, Lars Niklasson, Staten
Working Paper No. 38.
Download

Abstract

Are there any limits to the tax-imposing powers of governments? One answer is to look for constitutional rules that are implied by democracy itself. For instance, the case for budgetary regulation could be extended to ban taxes that threaten economic growth and hence long-term public spending. A more fundamental question is whether might is right, i.e. if there is a “political obligation”. Three fallacies are discussed; that people have a right to tax themselves, that majorities are always right and that individuals can’t claim rights against the government. The conclusion is that the only philosophically sound ground for taxation seems to be consent by the individual. This is a line of reasoning that is more or less absent in the Swedish legal and political tradition, with the exception of the economist Knut Wicksell.

Niklasson, L. (2004). Skatterna och makten. Ratio Working Paper No. 38.

Based on content

Working Paper No. 38. Skatterna och makten
Working paperPublication
Niklasson, L.
Publication year

2004

Published in

Ratio Working Paper

Abstract

Are there any limits to the tax-imposing powers of governments? One answer is to look for constitutional rules that are implied by democracy itself. For instance, the case for budgetary regulation could be extended to ban taxes that threaten economic growth and hence long-term public spending. A more fundamental question is whether might is right, i.e. if there is a “political obligation”. Three fallacies are discussed; that people have a right to tax themselves, that majorities are always right and that individuals can’t claim rights against the government. The conclusion is that the only philosophically sound ground for taxation seems to be consent by the individual. This is a line of reasoning that is more or less absent in the Swedish legal and political tradition, with the exception of the economist Knut Wicksell.

Den högre utbildningen och företagens kompetensförsörjning
ReportsPublication
Niklasson, L.
Publication year

2012

Published in

Företagens kompetensförsörjning

Abstract

Studien utgör en inledande analys av den politiska styrningens betydelse för hur utbildningsanordnare utvecklar sin verksamhet för att möta företagens kompetensbehov. Studien inriktas på den grundläggande frågan om hur innovativa lärosäten agerar för att utveckla sin verksamhet och bygger på intervjuer med centrala personer vid Linköpings universitet och högskolan i Jönköping.

I studien diskuteras hinder och drivkrafter för dem som vill förändra utbildningssektorn och vad som eventuellt begränsar dynamiken i systemet. Det kan finnas andra hinder (eller andra värden att slå vakt om) vid lärosäten som inte är innovativa, vilket är intressant för den större frågan om hur utbildningssystemet i stort fungerar.

Den högre utbildningen och företagens kompetensförsörjning
RapporterPublication
Niklasson, L.
Publication year

2012

Published in

Företagens kompetensförsörjning

Abstract

Studien utgör en inledande analys av den politiska styrningens betydelse för hur utbildningsanordnare utvecklar sin verksamhet för att möta företagens kompetensbehov. Studien inriktas på den grundläggande frågan om hur innovativa lärosäten agerar för att utveckla sin verksamhet och bygger på intervjuer med centrala personer vid Linköpings universitet och högskolan i Jönköping.

I studien diskuteras hinder och drivkrafter för dem som vill förändra utbildningssektorn och vad som eventuellt begränsar dynamiken i systemet. Det kan finnas andra hinder (eller andra värden att slå vakt om) vid lärosäten som inte är innovativa, vilket är intressant för den större frågan om hur utbildningssystemet i stort fungerar.

Show more