Search

Working Paper No. 53. How Politically Diverse Are the Social Sciences and Humanities? Survey Evidence from Six Fields

PublicationWorking paper
Akademiker, Charlotta Stern, Daniel Klein, Företagandets villkor, Ideologi, Mångfald, Politiska partier, Politiskt lärande, Republican, Röstning
Working Paper No. 53.
Download

Abstract

In Spring 2003, a large-scale survey of American academics was conducted using academic association membership lists from six fields: Anthropology, Economics, History, Philosophy (political and legal), Political Science, and Sociology. This paper focuses on one question: To which political party have the candidates you’ve voted for in the past ten years mostly belonged? The question was answered by 96.4 percent of academic respondents. The results show that the faculty is heavily skewed towards voting Democratic. The most lopsided fields surveyed are Anthropology with a D to R ratio of 30.2 to 1, and Sociology with 28.0 to 1. The least lopsided is Economics with 3.0 to 1. After Economics, the least lopsided is Political Science with 6.7 to 1. The average of the six ratios by field is about 15 to 1. Our analysis and related research suggest that for the the social sciences and humanities overall, a “one-big-pool” ratio of 7 to 1 is a safe lower-bound estimate, and 8 to 1 or 9 to 1 are reasonable point estimates. Thus, the social sciences and humanities are dominated by Democrats. There is little ideological diversity. We discuss Stephen Balch’s “property rights” proposal to help remedy the situation.

Related content: Political Diversity in Six Disciplines

Klein, D. & Stern, C. (2004). How Politically Diverse Are the Social Sciences and Humanities? Survey Evidence from Six Fields. Ratio Working Paper No. 53.


Similar content

Medarbetaravtal, personalkostnader och produktivitet
ReportsPublication
Björklund, M. & Stern, C.
Publication year

2020

Abstract

Sammanfattning:
Medarbetaravtal är en ovanlig kollektivavtalsform där särskilda krav ställs på samarbete mellan tjänstemannafacken och arbetarfacken eftersom avtalet tecknas gemensamt. Det saknas idag kunskap om effekterna av kollektivavtal generellt och medarbetaravtal i synnerhet. Parterna inom pappers- och massaindustrin tecknade 1996 medarbetaravtal vilket möjliggör en jämförelse på branschnivå. Med hjälp av syntetiska kontrollgrupper undersöker vi hur arbetskraftskostnad och produktivitet påverkas av den unika kollektivavtalslösningen. I rapporten kommer vi fram till att det i dagsläget är svårt att visa på några tydliga effekter vilket inte är helt förvånande med tanke på hur medarbetaravtalen som finns är utformade. Mer kunskap kring de ekonomiska effekterna av olika typer av kollektivavtal är en förutsättning för informerad diskussion kring framtidens kollektivavtal. Det krävs ytterligare studier i de fall ett mer renodlat medarbetaravtal skulle tecknas i framtiden.

Ratio Working Paper No. 337 Wage Setting as a Discovery Process
Working paperPublication
Stern, C.
Publication year

2020

Published in

Ratio Working Paper

Abstract

Local wage setting is when companies in their collective agreements with unions formulate local rules for determining wage increase criteria, in contrast to central wage setting where the industry agreement specify the rules for all companies covered. HR-managers should promote local wage practices more than they currently do. I identify reasons behind HR-managers (and unions) skepticism towards local wage practices and go on to argue that in the end a local wage practice will be better organizational-practice because it will develop organization specific knowledge and this will promote discovery and develop organizational integrity. Hence, HR-managers should embrace local wage practices because it is good for the organization, although it means more work and higher demands on the managers themselves. The social outcome of local wage practices is that firm-specific explorations in HR-management schemes is HR-intrapreneurship which in combination with competition is likely to foster inter-organizational learning and stronger firms.

Show more

Bankgiro: 512-6578