Search

Working Paper No. 79 Rättspositivism och äganderätt

PublicationWorking paper
Äganderätt, Företagandets villkor, Konstitution, Niclas Berggren, Rättspositivism
Working Paper No. 79.
Download

Abstract

Uppsatsen behandlar påståendet att rättspositivismen, en av Uppsalaskolans centrala läror, ligger bakom en urholkad äganderätt och, rent allmänt, ett svagt rättighetsskydd, en underminering av marknadsekonomin, höga skatter och en expansion av staten. Denna slutsats är inte självklar. För det första är rättspositivismen förenlig med ett stöd för en stark äganderätt. För det andra analyseras här det kausala samband som kan förväntas mellan rättspositivism och inställningen till äganderätten. Analysen ger vid handen att ett negativt samband kan föreligga, antingen på grund av rena missuppfattningar om vad rättspositivismen innebär eller på grund av att rättspositivismen kan underminera idéer som utgör grund för en stark äganderätt. En viktig slutsats är dock att rättspositivismens effekter härvidlag kan påverkas, dels med sakupplysning om att rättspositivismen är förenlig med en stark äganderätt och dels med fakta om äganderättens konsekvenser. Denna typ av försök till påverkan bedöms mer fruktbar för äganderättens vänner än angrepp på Uppsalaskolan.

Related content: Rättspositivism och äganderätt

Berggren, N. (2005). Rättspositivism och äganderätt. Ratio Working Paper No. 79.

Based on content

Working Paper No. 166. “Time for behavioral political economy? An analysis of articles in behavioral economics?”
Working paperPublication
Berggren, N.
Publication year

2011

Published in

Ratio Working Paper

Abstract

This study analyzes leading research in behavioral economics to see whether it contains advocacy of paternalism and whether it addresses the potential cognitive limitations and biases of the policymakers who are going to implement paternalist policies. The findings reveal that 20.7% of the studied articles in behavioral economics propose paternalist policy action and that 95.5% of these do not contain any analysis of the cognitive ability of policymakers. This suggests that behavioral political economy, in which the analytical tools of behavioral economics are applied to political decision-makers as well, would offer a useful extension of the research program. Such an extension could be related to the concept of robust political economy, according to which the case for paternalism should be subjected to “worst-case” assumptions, such as policymakers being less than fully rational.

Working Paper No. 166. “Time for behavioral political economy? An analysis of articles in behavioral economics?”
Working paperPublication
Berggren, N.
Publication year

2011

Published in

Ratio Working Paper

Abstract

This study analyzes leading research in behavioral economics to see whether it contains advocacy of paternalism and whether it addresses the potential cognitive limitations and biases of the policymakers who are going to implement paternalist policies. The findings reveal that 20.7% of the studied articles in behavioral economics propose paternalist policy action and that 95.5% of these do not contain any analysis of the cognitive ability of policymakers. This suggests that behavioral political economy, in which the analytical tools of behavioral economics are applied to political decision-makers as well, would offer a useful extension of the research program. Such an extension could be related to the concept of robust political economy, according to which the case for paternalism should be subjected to “worst-case” assumptions, such as policymakers being less than fully rational.

Working Paper No. 118. Choosing One’s Own Informal Institutions
Working paperPublication
Berggren, N.
Publication year

2008

Abstract

In the main, Hayek favored rules that apply equally to all and located such rules in tradition, beyond conscious construction. This led Hayek to attack Keynes’s immoralism, i.e. the position that one should be free to choose how to lead one’s life irrespective of the informal institutions in place. However, it is argued here that immoralism may be compatible with Hayek’s enterprise since Hayek misinterpreted Keynes, who did not advo-cate the dissolving of all informal rules for everybody. By avoiding this misinterpretation, immoralism can be seen as institutional experimentation at the margin, which Hayek himself favored.

Related content: Choosing One’s Own Informal Institutions

Show more