Search

Working Paper No. 80. Aristotelism, handel och det liberala systemet

PublicationWorking paper
Äganderätt, Företagandets villkor, Handel, Mänsklig blomstring
Working Paper No. 80.
Download

Abstract

Uppsatsen tar sin utgångspunkt i Aristoteles tankar om handel och vänskap och klargör bl.a. hur privat äganderätt, genom att den ger upphov till ”en sfär av frihet där självstyrda verksamheter går att utövas utan att förtrampas av andra”, är en nödvändig förutsättning för uppnående av målet om mänsklig blomstring eller människans moraliska välbefinnande. Den kommersiella verksamhet som äganderätt möjliggör, med frivilliga transaktioner människor emellan, ses som ett exempel på ”nytto-” eller ”fördelsvänskap” som är central för den sociala ordningen.

Den Uyl, D. & Rasmussen, D. (2005). Aristotelism, handel och det liberala systemet. Ratio Working Paper No. 80.

Based on content

Working Paper No. 80. Aristotelism, handel och det liberala systemet
Working paperPublication
Den Uyl, D. & Rasmussen, D.
Publication year

2005

Published in

Ratio Working Paper

Abstract

Uppsatsen tar sin utgångspunkt i Aristoteles tankar om handel och vänskap och klargör bl.a. hur privat äganderätt, genom att den ger upphov till ”en sfär av frihet där självstyrda verksamheter går att utövas utan att förtrampas av andra”, är en nödvändig förutsättning för uppnående av målet om mänsklig blomstring eller människans moraliska välbefinnande. Den kommersiella verksamhet som äganderätt möjliggör, med frivilliga transaktioner människor emellan, ses som ett exempel på ”nytto-” eller ”fördelsvänskap” som är central för den sociala ordningen.

Working Paper No. 80. Aristotelism, handel och det liberala systemet
Working paperPublication
Den Uyl, D. & Rasmussen, D.
Publication year

2005

Published in

Ratio Working Paper

Abstract

Uppsatsen tar sin utgångspunkt i Aristoteles tankar om handel och vänskap och klargör bl.a. hur privat äganderätt, genom att den ger upphov till ”en sfär av frihet där självstyrda verksamheter går att utövas utan att förtrampas av andra”, är en nödvändig förutsättning för uppnående av målet om mänsklig blomstring eller människans moraliska välbefinnande. Den kommersiella verksamhet som äganderätt möjliggör, med frivilliga transaktioner människor emellan, ses som ett exempel på ”nytto-” eller ”fördelsvänskap” som är central för den sociala ordningen.

Ratio Working Paper No. 349: Industrial conflict in essential services in a new era – Swedish rules in a comparative perspective
Working paperPublication
Karlson, N.
Publication year

2021

Published in

Ratio Working Paper

Abstract

This paper examines whether the Swedish regulatory system of dealing with industrial conflicts that affect essential services need an update or reform. Are the existing rules effective in a world where many essential services are upheld by many interdependent agents in complex systems where every single node becomes critical for the functioning of the system, and where the essential service activities could be either private or public? A comparative study is conducted with the corresponding regulatory systems of the United Kingdom, Germany, and Denmark.
The conclusion is that Sweden is a special case. The Swedish protection against and readiness in dealing with societally harmful industrial conflicts in essential services is weaker than in the countries of comparison. Just as in relation to other threats to essential services, it is not sustainable to claim that just because such a threat is not currently present, there would be no need for preparedness.
There are many alternative ways to handle this. Desirable methods should both prevent harmful conflicts from erupting and end conflicts that have grown harmful to society at a later stage. The labour market organisations should have a mutual interest in reforming the rules.

Show more