Search

Ratio Working Paper No. 253: The Influence of Functional and Relational Proximities on Business Angel Investments

PublicationWorking paper
Affärsänglar, Alexander Hjertström, Entreprenörskap, Företagandets villkor, Johannes Herrmann, Nyföretagande, Sofia Avdeitchikova, Start-ups
Ratio Working Paper no 253
Download

Abstract

Business angels are a vital source of capital for innovative startup firms. However, even of those startups that have the potential to fulfill angel investors’ expected return on investment, most are rejected during the angel’s investment decision process. Information asymmetry, risk and distrust in the relationship between the investor and the entrepreneur result in investment barriers. The concept of proximity has been proposed as a suitable conceptual foundation to understand how the relationship between angel and entrepreneur might hinder or benefit the investment decision. Particularly, researchers distinguish between functional (geographical) and relational dimensions of proximity. The purpose of this paper is to examine the influence of proximity on business angel investments. We do this based on data from 226 investment situations gathered in fall 2014 from 56 business angels and 87 entrepreneurs in Sweden and analyzed using a state-of-the-art Structural Equation Modelling technique. We find that the investment decision is partially determined by the functional proximity of investor and entrepreneur, when observed in isolation. Our results furthermore support conceptual studies in the field of business angels that have hypothesized a mediating effect of relational proximity in this relationship. Based on the empirical analysis in this study, we find this effect to be fully mediating.

Related content: The Influence of Functional and Relational Proximities

Hermann, J., Hjertström, A. & Avdeitchikova, S. (2015). The Influence of Functional and Relational Proximities on Business Angel Investments. Ratio Working Paper No. 253.


Similar content

En dynamisk arbetsmarknad
BookPublication
Stern, L.
Publication year

2019

Published in
Abstract

Hur påverkas svensk arbetsmarknad av teknikutveckling, tjänstefiering, entreprenörskap och immigration? Hur väl förmår de institutionella villkoren i form av lagar, regler och skatter att hänga med?

Detta är temat för forskningsantologin En dynamisk arbetsmarknad.

En väl fungerande arbetsmarknad förutsätter ändamålsenliga villkor för medarbetare och arbetsgivare i syfte att uppmuntra utveckling, jobbskapande och tillväxt. I en föränderlig värld behöver dessa villkor utvecklas och förbättras.

Femton forskare i ekonomisk historia, företagsekonomi, nationalekonomi, sociologi och statsvetenskap analyserar de viktigaste omvärldsförändringarna och de lagar, regler och skatter som påverkar förutsättningarna på arbetsmarknaden. Studierna bygger på empiriska undersökningar och forskningssammanställningar, och syftet är att bidra till en välgrundad diskussion om framtiden för svensk arbetsmarknad.

Konkurrens, selektion och entreprenöriellt lärande – Global Award for Entrepreneurship Research 2019 till Boyan Jovanovic
Article (without peer review)Publication
Andersson, M., Braunerhjelm, P., Delmar, F., Rickne, A., Stenkula, M., Thorburn, K. & Wennberg, K.
Publication year

2019

Published in
Abstract

Denna artikel presenterar 2019 års pristagare av Global Award for Entrepreneurship Research – Boyan Jovanovic – och vilka bidrag han har gjort inom entreprenörskapsforskningen. Även om Jovanovic är en välkänd och välciterad ekonom inom akademin är måhända hans explicita bidrag inom entreprenörskapsforskningen inte lika välkända. Jovanovic har bidragit till en ökad förståelse av vem som egentligen blir entreprenör och entreprenörskapets betydelse för såväl företagsstruktur som innovationskraft och ekonomisk tillväxt.

The openness of open innovation in ecosystems
Article (with peer review)Publication
Öberg, C., & Alexander, A.
Publication year

2019

Abstract

Open innovation has rendered increased interest both in practice and research, and has expanded from dyadic transfers of ideas, to ecosystem levels. Knowledge is at the heart of open innovation, and this paper describes and discusses knowledge-transfer linkages for open innovation. It does so based on a literature review. The paper links together open innovation research with general management research to categorise and discuss linkages among parties in terms of their openness and how they relate to knowledge management. Conclusions indicate that openness needs to be considered in different dimensions that also links to different knowledge management outcomes. The paper’s contribution consists of how it connects open innovation research to the general management literature, and how it builds a practical understanding of how linkages between firms can be categorised to aid firms to consider which mechanisms they may choose and why.

Show more

Ratio is an independent research institute that researches how the conditions of entrepreneurship can be developed and improved.

Sveavägen 59 4trp

Box 3203

103 64 Stockholm

Bankgiro: 512-6578