Search

Ratio Working Paper No. 267: Velocity shifts in the creative economy

PublicationWorking paper
Ekonomisk historia, Entreprenörskap, Företagandets villkor, Forskning, Mirko Ernkvist, Spelindustri
Ratio Working Paper No. 267
Download

Abstract

The Japanese innovation system has been characterized as more prone to disruptive innovation by incumbent firms rather than de novo entrepreneurial entrants (H. W. Chesbrough, 1999). We draw upon the notion that creative industry competition in a high velocity environment is fundamentally different from an environment of more moderate velocity, exploring the notion that velocity shifts following disruptive innovation could be a key underlying mechanism for transformation by entrants in institutional settings that favor incumbents. A higher velocity environment provides a cognitive barrier to incumbent firms’ R&D by making established design heuristics obsolete, introducing novel market analytic methods and shifting established industry logics towards speed, constant iteration and services. The velocity shift in the transition from video games to social games required new specialized assets and new ways of accessing customer preferences though real-time data mining techniques that also challenged engrained cognitive frames of how game design should be pursued. Unlike previous disruptive innovation in the game industry, social games enabled new entrants to rapidly become market leaders. The case points towards a more nuanced view of the influence of disruptive innovation during velocity shifts in creative industries. For studies of technological entrepreneurship, this implies that the velocity shifts following disruptive innovation could provide a previously overlooked important mechanism in understanding how entrants have been able to challenge incumbent firms in Japan.

Ernkvist, M. (2015). Velocity shifts in the creative economy. Ratio Working Paper No. 267. Stockholm: Ratio.


Similar content

En dynamisk arbetsmarknad
BookPublication
Stern, L.
Publication year

2019

Published in
Abstract

Hur påverkas svensk arbetsmarknad av teknikutveckling, tjänstefiering, entreprenörskap och immigration? Hur väl förmår de institutionella villkoren i form av lagar, regler och skatter att hänga med?

Detta är temat för forskningsantologin En dynamisk arbetsmarknad.

En väl fungerande arbetsmarknad förutsätter ändamålsenliga villkor för medarbetare och arbetsgivare i syfte att uppmuntra utveckling, jobbskapande och tillväxt. I en föränderlig värld behöver dessa villkor utvecklas och förbättras.

Femton forskare i ekonomisk historia, företagsekonomi, nationalekonomi, sociologi och statsvetenskap analyserar de viktigaste omvärldsförändringarna och de lagar, regler och skatter som påverkar förutsättningarna på arbetsmarknaden. Studierna bygger på empiriska undersökningar och forskningssammanställningar, och syftet är att bidra till en välgrundad diskussion om framtiden för svensk arbetsmarknad.

Konkurrens, selektion och entreprenöriellt lärande – Global Award for Entrepreneurship Research 2019 till Boyan Jovanovic
Article (without peer review)Publication
Andersson, M., Braunerhjelm, P., Delmar, F., Rickne, A., Stenkula, M., Thorburn, K. & Wennberg, K.
Publication year

2019

Published in
Abstract

Denna artikel presenterar 2019 års pristagare av Global Award for Entrepreneurship Research – Boyan Jovanovic – och vilka bidrag han har gjort inom entreprenörskapsforskningen. Även om Jovanovic är en välkänd och välciterad ekonom inom akademin är måhända hans explicita bidrag inom entreprenörskapsforskningen inte lika välkända. Jovanovic har bidragit till en ökad förståelse av vem som egentligen blir entreprenör och entreprenörskapets betydelse för såväl företagsstruktur som innovationskraft och ekonomisk tillväxt.

The openness of open innovation in ecosystems
Article (with peer review)Publication
Öberg, C., & Alexander, A.
Publication year

2019

Abstract

Open innovation has rendered increased interest both in practice and research, and has expanded from dyadic transfers of ideas, to ecosystem levels. Knowledge is at the heart of open innovation, and this paper describes and discusses knowledge-transfer linkages for open innovation. It does so based on a literature review. The paper links together open innovation research with general management research to categorise and discuss linkages among parties in terms of their openness and how they relate to knowledge management. Conclusions indicate that openness needs to be considered in different dimensions that also links to different knowledge management outcomes. The paper’s contribution consists of how it connects open innovation research to the general management literature, and how it builds a practical understanding of how linkages between firms can be categorised to aid firms to consider which mechanisms they may choose and why.

Show more

Bankgiro: 512-6578