Search

Working paper No. 277: A little bit of knowledge is a dangerous thing

PublicationWorking paper
Entreprenörskap, Företagandets villkor, Företagsekonomi, Karl Wennberg, Phillip H. Kim, Rasmus Toft-Kehler
rvtk_kw_pk_entrepreneurial_experience_and_new_venture_disengagement_277
Download

Abstract

Existing research has offered conflicting narratives of how entrepreneurial experience influences whether founders will continue working on or disengage from their ventures. We theorize and test how entrepreneurs with varying levels of experience disengage from early-stage companies. Findings reveal a U-shaped relationship, such that novices and highly experienced entrepreneurs are more likely to quit their ventures, while moderately experienced entrepreneurs are more likely to persist in their pursuits. We offer both theoretical and empirical explanations for how the propensity to disengage from new ventures evolves with entrepreneurial experience.
Related content: A little bit of knowledge is a dangerous thing

Vendler Toft-Kehler, R., Wennberg, K., & Kim, P. (2016). A little bit of knowledge is a dangerous thing. Ratio Working Paper No. 277. Stockholm: Ratio.


Similar content

The Entrepreneurial Story and its Implications for Research
Article (with peer review)Publication
Brattström, A., & Wennberg, K.
Publication year

2022

Published in

Entrepreneurship theory and practice, 46(6), 1443-1468.

Abstract

Research is not merely report-writing; it also involves elements of storytelling. In this essay, we reflect on two narrative archetypes in entrepreneurship research: the stories of entrepreneurship as a road to salvation and means to emancipation. We outline a framework to analyze research from a storytelling perspective, apply this framework to identify implicit assumptions and methodological biases in mainstream research, and discuss how a storytelling framework can be used to generate alternative stories. We argue for a more empirically grounded research agenda that continues the development of entrepreneurship research into a rich and diverse field.

Utvärderingar av näringspolitik – en intressekonflikt mellan myndigheter, konsult-företag, politik och skattebetalare?
Article (without peer review)Publication
Colin, E., Sandström, C., & Wennberg, C.
Publication year

2021

Published in

Ekon. Debatt, 49, 30-41.

Abstract

Antalet utvärderingar av ekonomisk politik ökar explosionsartat. Det finns dock få systematiska sammanställningar av de utvärderingar som görs och det saknas kunskap om hur utvärderare skiljer sig åt gällande metoder och slutsatser, inte minst inom näringspolitiken. Vi studerar utvärderingar av 110 näringspoli-tiska insatser 2009–19 genom att granska huruvida valet av utvärderare påver-kar utvärderingarnas resultat. Privata konsulter visar sig vara den vanligaste utvärderaren av näringspolitik och deras utvärderingar skiljer sig från andra utvärderare genom att vara övervägande mer positiva till de utvärderade insat-serna. Vi diskuterar intressekonflikter som kan antas föreligga mellan utvärde-rare, myndigheter, den politiska makten och allmänheten.

Colin, E., Sandström, C., & Wennberg, C. (2021). Utvärderingar av näringspolitik–en intressekonflikt mellan myndigheter, konsultföretag, politik och skattebetalare. Ekon. Debatt, 49, 30-41.

Show more

Bankgiro: 512-6578