Search

Working Paper No. 334 Stockholm City’s Elderly Care and Covid19: Interview with Barbro Karlsson

PublicationWorking paper
Charlotta Stern, corona, covid-19, Dan Klein, elderly care, nosocomial, nursing homes
Working Paper No 334
Download

Abstract

Upwards of 70 percent of the Covid19 death toll in Sweden has been people in elderly care services (as of mid-May 2020). We summarize the Covid19 tragedy in elderly care in Sweden, particularly in the City of Stockholm. We explain the institutional structure of elderly care administration and service provision. Those who died of Covid19 in Stockholm’s nursing homes had a life-remaining median somewhere in the range of 5 to 9 months. Having contextualized the Covid19 problem in City of Stockholm, we present an interview of Barbro Karlsson, who works at the administrative heart of the Stockholm elderly care system. Her institutional knowledge and sentiment offer great insight into the concrete problems and challenges. There are really two sides to the elderly care Covid19 challenge: The vulnerability and frailty of those in nursing homes and the problem of nosocomial infection—that is, infection caused by contact with others involved in the elderly care experience. The problem calls for targeted solutions by those close to the vulnerable individuals.

Stern, L. & Klein, D. B. (2020). Stockholm City’s Elderly Care and Covid19: Interview with Barbro Karlsson. Ratio Working Paper No. 334. Stockholm: Ratio.


Similar content

Ratio Working Paper No. 350: A quickly transforming labour market
Working paperPublication
Uddén Sonnegård, E.
Publication year

2021

Published in

Ratio Working Paper

Abstract

The Covid-19 pandemic has made it clear that the labour market situation can change
extremely rapidly when there is an unexpected exogenous shock to the economy. Even
though the transformation of the labour market as a result of the development of ICT
(Information Communication Technology) industries facilitates more-flexible
conditions, it is now more important than ever for EU Member States to improve the
functioning of their labour markets. Member States need to increase possibilities for
training and retraining throughout peoples’ working lives in order to smooth the
transformation into a digital world of work.

Medarbetaravtal, personalkostnader och produktivitet
ReportsPublication
Björklund, M. & Stern, C.
Publication year

2020

Abstract

Sammanfattning:
Medarbetaravtal är en ovanlig kollektivavtalsform där särskilda krav ställs på samarbete mellan tjänstemannafacken och arbetarfacken eftersom avtalet tecknas gemensamt. Det saknas idag kunskap om effekterna av kollektivavtal generellt och medarbetaravtal i synnerhet. Parterna inom pappers- och massaindustrin tecknade 1996 medarbetaravtal vilket möjliggör en jämförelse på branschnivå. Med hjälp av syntetiska kontrollgrupper undersöker vi hur arbetskraftskostnad och produktivitet påverkas av den unika kollektivavtalslösningen. I rapporten kommer vi fram till att det i dagsläget är svårt att visa på några tydliga effekter vilket inte är helt förvånande med tanke på hur medarbetaravtalen som finns är utformade. Mer kunskap kring de ekonomiska effekterna av olika typer av kollektivavtal är en förutsättning för informerad diskussion kring framtidens kollektivavtal. Det krävs ytterligare studier i de fall ett mer renodlat medarbetaravtal skulle tecknas i framtiden.

Show more

Bankgiro: 512-6578