Search

Special issue i Strategic Entrepreneurship Journal efter Ratio-konferens

News
Christian Sandström, Innovationspolitik, Karl Wennberg, RCYSS

Den akademiska journalen Strategic Entrepreneurship Journal har ett special issue på temat ”Policy for Innovative Entrepreneurship: Institutions, Interventions, and Societal Challenges”. Detta är resultatet efter en Ratio-arrangerad konferens 2017.

Innovativt entreprenörskap är av stor betydelse för ett samhälles välstånd och utveckling. Men hur kommer sådant entreprenörskap till stånd? Forskningen kring det redogörs för i artikeln ”Policy for innovative entrepreneurship: Institutions, interventions, and societal challenges”, skriven av bland andra Karl Wennberg, som också ramar in det special issue som den akademiska journalen Strategic Entrepreneurship Journal har på temat med samma namn som introduktionsartikeln.

Specialnumret är ett resultat av 2017 års vetenskapliga konferens The Baugh-Ratio Colloquium for Young Social Scientists på temat ”Policy for innovative entrepreneurship” för vilken Ratios Karl Wennberg och Christian Sandström tillsammans med Steve Bradley, Associate Professor, Baylor University ansvarade.

Specialnumret innehåller artiklar om bland annat socialt entreprenörskap och bidrag till små företag.

Previous news

Ratio is an independent research institute that researches how the conditions of entrepreneurship can be developed and improved.

Sveavägen 59 4trp

Box 3203

103 64 Stockholm

Bankgiro: 512-6578