Sök

Entreprenörskap i Sverige

Nyheter
Entreprenörskap, Företagandets villkor, Innovation, Kristina Nyström

Svenskar är mest entreprenöriella i världen – som anställda. Det visar de svenska resultaten för den årliga undersökningen om entreprenörskap världen över, GEM, som Kristina Nyström presenterade vid Småföretagsdagarna.

Årets specialtema för GEM är entreprenöriell aktivitet hos anställda. Sverige toppar den listan. Bland 52 undersökta länder är svenska löntagare de mest entreprenöriella enligt GEM 2011 Global Report.

Entreprenöriell aktivitet hos anställda uppstår då en medarbetare har en roll i att skapa och utveckla ny affärsverksamhet, dvs produkter och tjänster.

Entreprenöriell aktivitet hos anställda är vanligast i länder med en innovationsdriven ekonomin, som Sverige har.

Utmärkande för entreprenöriella anställda är bland annat att de oftast är män och har en högre utbildning och inkomst än genomsnittet.”

Tidigare nyheter

Ratio är ett fristående forskningsinstitut som forskar om hur företagandets villkor kan utvecklas och förbättras.

Sveavägen 59 4trp

Box 3203

103 64 Stockholm

Bankgiro: 512-6578