Sök

Erik Engberg ny doktorand vid Ratio och Örebro Universitet

Nyheter
Arbetsmarknad, Artificiell intelligens, Doktorand, Erik Engberg, Globalisering, Magnus Lodefalk

Erik Engberg är ny doktorand i nationalekonomi vid Ratio och Örebro Universitet. Han knyts till ett forskningsprojekt om teknisk utveckling, globalisering och arbetsmarknaden, med fokus på tjänster.

Engberg har tidigare läst vid universiteten i Uppsala, Stockholm och Harvard. Han kommer närmast från en tjänst som analytiker vid Tillväxtanalys och har tidigare bl.a. arbetat som forskningsassistent på Ratio.

Magnus Lodefalk, docent vid Örebro Universitet och forskare Ratio, kommer att vara Engbergs handledare. Läs mer om deras forskningsprojektet här.

Tidigare nyheter

Ratio är ett fristående forskningsinstitut som forskar om hur företagandets villkor kan utvecklas och förbättras.

Sveavägen 59 4trp

Box 3203

103 64 Stockholm

Bankgiro: 512-6578