Erik Engberg ny doktorand vid Ratio och Örebro Universitet


Typ: Aktuellt
2020-08-25

Erik Engberg är ny doktorand i nationalekonomi vid Ratio och Örebro Universitet. Han knyts till ett forskningsprojekt om teknisk utveckling, globalisering och arbetsmarknaden, med fokus på tjänster.

Engberg har tidigare läst vid universiteten i Uppsala, Stockholm och Harvard. Han kommer närmast från en tjänst som analytiker vid Tillväxtanalys och har tidigare bl.a. arbetat som forskningsassistent på Ratio.

Magnus Lodefalk, docent vid Örebro Universitet och forskare Ratio, kommer att vara Engbergs handledare. Läs mer om deras forskningsprojektet här.