Sök

Eso-seminarium: Vad kan Sverige lära av andra länder i integrationspolitiken?

Nyheter
Företagandets villkor, Integration, Patrick Joyce

Ratioforskaren Patrick Joyce är aktuell med en ny rapport till Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi, Eso. I Inspiration för integration, jämförs integrationspolitiken i fem länder som alla har liknande förutsättningar inom integrationsområdet: Sverige, Norge, Danmark, Nederländerna och Tyskland. Finns områden där våra grannländer gjort andra, bättre vägval än Sverige?

Medverkar vid seminariet gör bl.a.:

Andreas Bergh, docent i nationalekonomi vid Lunds universitet och Institutet för näringslivsforskning

Grete Brochmann, professor i sociologi vid Universitet i Oslo

Ylva Johansson, arbetsmarknads- och etableringsminister (S)

Patrick Joyce, forskare vid Ratio

Hanna Moback, etableringskoordinator och frivilligsamordnare, Åre

Elisabeth Svantesson, ekonomisk-politisk talesperson (M) och vice ordförande i Finansutskottet

Läs mer och anmäl dig här

Tidigare nyheter

Ratio är ett fristående forskningsinstitut som forskar om hur företagandets villkor kan utvecklas och förbättras.

Sveavägen 59 4trp

Box 3203

103 64 Stockholm

Bankgiro: 512-6578