Sök

Ett av de största tillväxthindren

Nyheter
Företagandets villkor, Kompetens, Kompetens för tillväxt, Nils Karlson, regional dialog

Välutbildad, men inkompetent? Det är fullt möjligt idag. Kompetensbrist utgör ett av de största tillväxthindren för svenska företag, oavsett bransch och konjunkturläge. Arbetsförmedlingen beskriver Västra Götalands arbetsmarknad som tudelad. Det finns en stark efterfrågan på personer med särskilda yrkeskompetenser hos arbetsgivare. Samtidigt är arbetslösheten fortsatt hög…

Läs hela artikeln

Tidigare nyheter

Ratio är ett fristående forskningsinstitut som forskar om hur företagandets villkor kan utvecklas och förbättras.

Sveavägen 59 4trp

Box 3203

103 64 Stockholm

Bankgiro: 512-6578