Ett av de största tillväxthindren


Typ: Ratio i media
2014-03-19

Välutbildad, men inkompetent? Det är fullt möjligt idag. Kompetensbrist utgör ett av de största tillväxthindren för svenska företag, oavsett bransch och konjunkturläge. Arbetsförmedlingen beskriver Västra Götalands arbetsmarknad som tudelad. Det finns en stark efterfrågan på personer med särskilda yrkeskompetenser hos arbetsgivare. Samtidigt är arbetslösheten fortsatt hög…

Läs hela artikeln