Sök

Ett inkluderande samhälle – se seminariet i efterhand

Nyheter

Corona-krisen har på flera sätt förstärkt tudelningen mellan arbetsmarknadens insiders och outsiders. Där vissa grupper ser höga trösklar och arbetslöshet, ser andra trygghet och mer att göra än någonsin.

Vad behövs för att Sverige även framgent ska vara ett inkluderande samhälle? Det diskuterades under Ratios alternativa almedalsseminarium den 23 juni.

Under seminariet medverkade Lotta Stern, professor i sociologi, vvd Ratio, Eva Uddén Sonnegård, ekon dr, Ratio, Linda Weidenstedt, fil dr, sociolog, Ratio, Erik Liss, doktorand i nationalekonomi vid Linköpings universitet och Ratio, Karl Wennberg, professor i företagsekonomi, Ratio, Nils Karlson, professor och vd Ratio, samt Thomas Erséus, vd Almega, Therese Svanström, ordförande TCO, Anna Johansson (S), ordförande Riksdagens arbetsmarknadsutskott, och Josefin Malmqvist (M), riksdagsledamot och ordförande Moderatkvinnorna

Tidigare nyheter

Ratio är ett fristående forskningsinstitut som forskar om hur företagandets villkor kan utvecklas och förbättras.

Sveavägen 59 4trp

Box 3203

103 64 Stockholm

Bankgiro: 512-6578