EU-projekt om kreditinstitut och värdepappersföretag


Typ: Aktuellt
2015-09-07

Ratioforskaren Andreas Stephan deltar i ett europeiskt projekt tillsammans med partners från sju europeiska länder under ledning av Institutet för finansiella tjänster (IFF e.V.) i Hamburg.

Studien skall granska och rapportera om ersättningspraxis inom kreditinstitut och värdepappersföretag samt hur detta påverkar institutionernas risktagande och prestation. En rapport ska skrivas för Europeiska kommissionens generaldirektorat för rätts- och konsumentfrågor. Projektet löper under perioden juli 2015 till januari 2016.

Projektet är relaterat till Ratios forskningsprogram Financing of innovations, eftersom bankernas risktagande påverkar omfattning av banklån för riskfyllda innovationsprojekt.