Sök

EU-projekt om kreditinstitut och värdepappersföretag

Nyheter
Andreas Stephan, Företagandets villkor, Institutionell ekonomi, Jönköping International Business School, Nationalekonomi

Ratioforskaren Andreas Stephan deltar i ett europeiskt projekt tillsammans med partners från sju europeiska länder under ledning av Institutet för finansiella tjänster (IFF e.V.) i Hamburg.

Studien skall granska och rapportera om ersättningspraxis inom kreditinstitut och värdepappersföretag samt hur detta påverkar institutionernas risktagande och prestation. En rapport ska skrivas för Europeiska kommissionens generaldirektorat för rätts- och konsumentfrågor. Projektet löper under perioden juli 2015 till januari 2016.

Projektet är relaterat till Ratios forskningsprogram Financing of innovations, eftersom bankernas risktagande påverkar omfattning av banklån för riskfyllda innovationsprojekt.

Tidigare nyheter

Ratio är ett fristående forskningsinstitut som forskar om hur företagandets villkor kan utvecklas och förbättras.

Sveavägen 59 4trp

Box 3203

103 64 Stockholm

Bankgiro: 512-6578