Sök

Eva Uddén Sonnegård ny ordförande i SIMRA

Nyheter

Ratio-forskaren Eva Uddén Sonnegård har valts till ny ordförande i ekonomföreningen SIMRA – Swedish Society of Business Economists.

SIMRA är ett nätverk för professionella yrkesverksamma ekonomer som vill utveckla sin analys av konjunktur-, struktur- och omvärldsfrågor. SIMRA bildades ursprungligen 1967 efter den engelska förlagan Industrial Markets Research Association, vilket blev SIMRA (med Swedish framför) i den svenska varianten. I dag har SIMRA breddat sin verksamhet till alla typer av ekonomiska frågor och ordnar fyra till fem seminarier om året där kvalificerade talare presenterar ett aktuellt ämne.

Läs mer om SIMRA här.

Tidigare nyheter

Ratio är ett fristående forskningsinstitut som forskar om hur företagandets villkor kan utvecklas och förbättras.

Sveavägen 59 4trp

Box 3203

103 64 Stockholm

Bankgiro: 512-6578