Löftesbrott och krossade förväntningar – Arbetsplatskonflikter i domstol

Vad kan en arbetstagare förvänta sig av sin arbetsgivare – och vice versa? En del står i det formella kontraktet, annat i lagstiftning och kollektivavtal. I relationen mellan medarbetare och chef växer också osynliga kontrakt fram som bygger på löften och mer eller mindre uttalade förväntningar. Men vad händer vid ett osynligt kontraktsbrott? Vems fel är det?

Kan osynliga kontrakt och konflikter kring dessa tas till Arbetsdomstolen – och vilka blir utfallen? Det har studerats av sociologerna Lotta Stern, professor, och Linda Weidenstedt, fil dr, i studien ”Broken Commitments and Unfulfilled Expectations: An Explorative Study of Swedish Labor Court Cases”.

Mer information om seminariet kommer.