Sök

Experter: Avtalsrörelsen

Nyheter

Flera av Ratios forskare studerar ämnen relaterade till avtalsrörelsen. De kan svara på frågor om exempelvis svenska modellen, löner, omställning, omvärldsfaktorer, konfliktregler och kollektivavtal.

Du hittar kontaktuppgifter till forskarna nedan. Du kan också kontakta Ratios kommunikationschef Johanna Grönbäck på johanna.gronback@ratio.se eller 0763477540.

Lotta Stern, professor och vd Ratio, 0761-855817, charlotta.stern@ratio.se

Kan svara på frågor om avtalsrörelsen generellt, om svenska partsmodellen, lönebildning, personalförsörjning, utanförskap, integration, arbetsmarknad, omställning, anställningsskydd, kollektivavtal, lokala fack, konkurrenskraft och fackliga medlemstal.

Ali Ahmed, professor, 013-28 14 95, ali.ahmed@ratio.se

Kan svara på frågor om jämställdhet, diskriminering.

Eva Uddén Sonnegård, ekon dr, 0703-527351, eva.udden.sonnegard@ratio.se

Kan svara på frågor om avtalsrörelsen generellt, föräldraförsäkring, a-kassa, konkurrenskraft, anställningsskydd, pensioner.

Linda Weidenstedt, fil dr, 0705-259953, linda.weidenstedt@ratio.se

Kan svara på frågor om gig-arbete, delaktighet, distansarbete och ledarskap.

Nils Karlson, professor, 0708-670351, nils.karlson@ratio.se

Kan svara på frågor om avtalsrörelsen generellt, om konfliktregler, svenska partsmodellen, personalförsörjning, konkurrenskraft, finska lönebildningsmodellen (som har gjorts om).

Tidigare nyheter

Ratio är ett fristående forskningsinstitut som forskar om hur företagandets villkor kan utvecklas och förbättras.

Sveavägen 59 4trp

Box 3203

103 64 Stockholm

Bankgiro: 512-6578