Sök

“Facket måste vara värt pengarna”

Nyheter
Arbetsmarknad, Fackförening, Henrik Malm Lindberg

Ratios forskare Henrik Lindberg medverkar i SVT:s Agenda och förklarar orsakerna bakom fackförbundens stora medlemstapp.

Höjda avgifter, fler korta och tillfälliga anställningar och ett minskat socialt tryck är viktiga orsaker till att fackförbunden tappat många medlemmar, säger Henrik Lindberg till Agenda.

– Medlemstappet har gått ganska långt i Sverige. I slutet av 90–talet var anslutningsgraden ungefär 85 procent. Sedan föll den med ungefär en procent om året fram till 2006–2007. Då kom ett ras med tre till fyra procentenheter om året i två år. Nu är vi nere på knappt 70 procents anslutningsgrad.

– Det viktiga är att visa för människor att det är värt pengarna att vara ansluten till facket. Vad medlemskapet faktiskt betyder för att få inflytande och möjligheter att påverka. De måste också jobba med en attitydförändring hos unga, vilket är väldigt svårt, säger Henrik Lindberg.

Läs mer och se hela inslaget här.

Tidigare nyheter

Ratio är ett fristående forskningsinstitut som forskar om hur företagandets villkor kan utvecklas och förbättras.

Sveavägen 59 4trp

Box 3203

103 64 Stockholm

Bankgiro: 512-6578