Sök

Får man ta kunden med sig när man går?

Nyheter
Bengt Domeij, Företagandets villkor, Juridik, Kompetens för tillväxt

Företagshemligheter står på spel och lojaliteter prövas när en medarbetare blir anställd hos en konkurrent. Hur ser det juridiska ansvaret egentligen ut? Vad står på spel och vad är tillåtet? Finns det olika syn på arbetsgivarens och arbetstagarens ansvar?

På Ratios seminarium den 6:e december presenterade Bengt Domeij, professor vid Uppsala Universitet och Ratio, sin bok Från anställd till konkurrent. Ett utdrag från seminariet kan ses här.

Tidigare nyheter

Ratio är ett fristående forskningsinstitut som forskar om hur företagandets villkor kan utvecklas och förbättras.

Sveavägen 59 4trp

Box 3203

103 64 Stockholm

Bankgiro: 512-6578